Fortsatt strid om nattbemanning

Av på 13 mars, 2018
Arkivbild

Trots skärpta krav är nattbemanningen ofta för låg på många äldreboenden i landet. De boende, bland dem många med demens, blir fortfarande inlåsta i strid mot lagen. Det visar Dagens Samhälles granskning av Ivos tillsynsärenden.

Efter många larm om för låg nattbemanning på landets äldreboenden beslutade regeringen 2016 om en ny, skärpt bestämmelse i socialtjänstförordningen. Den säger att det dygnet runt ska finnas personal som ”utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver hjälp och stöd”.

Men enligt Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har varken mängden klagomål eller antal vitesförelägganden som rör nattbemanning minskat sedan dess.

Ivo har använt den nya bestämmelsen i sin tillsyn av äldreboenden sedan den trädde i kraft, och påpekat missförhållanden som beror på personalbrist nattetid i ett fyrtiotal ärenden.

Dagens Samhälle har granskat ärendena. I åtta fall har myndigheten hotat med viten på mellan 300 000 och 1,5 miljoner kronor.

Fem fall gäller vårdföretagen Vardaga och Attendo, som var för sig har överklagat sina viteshot i domstol. Bolagen menar att de lever upp till lagens krav, bland annat med hjälp av ny teknik.

Det fall som har nått längst har nyligen fått prövningstillstånd i kammarrätten, domen där kan bli prejudicerande för nattbemanningen i hela landet.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in