Fortsatt svajig bostadsmarknad

Av på 8 september, 2018
Arkivbild

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar en spretig bostadsmarknad där det fortfarande är köparnas marknad – även om övertaget för köparna minskat något, Mäklarna hänvisar till en oförutsägbar marknad där det är svårt att förutspå efterfrågan och slutpriser för respektive bostad.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 524 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 4,57 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 4,4 när samma fråga ställdes i juni. Fördelen för köparna på marknaden har alltså minskat något – men är det ett trendbrott?

– Den senaste prisstatistiken visar på en stabilisering och svagt stigande priser. Även i Mäklarpanelen ser vi tendenser till ökad efterfrågan och att säljare och köpare möts på ett annat sätt än innan sommaren. Samtidigt visar de öppna svaren på en väldigt spretig marknad. Förutsättningarna skiljer sig mycket från ort till ort och även från bostad till bostad. Det finns en osäkerhet kring hur enskilda försäljningar ska gå och även hur utveckling kommer se ut framåt, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Minskad efterfrågan i Stor-Malmö och medelstora orter
När siffrorna bryts ner på olika segment kan man se en ökad fördel för köparna i Stor-Malmö och inom segmentet medelstora orter. I resten av segmenten har fördelen för köparna minskat och i segmentet mindre ort har säljarna ett övertag på marknaden. Inom de olika segmenten verkar skillnaden mellan olika typer av bostäder vara stor.

– Mäklarna upplever en större skillnad mellan olika typer av bostäder. Generellt går det lättare att sälja attraktiva och renoverade bostäder i lägre prissegment. Det går trögare för renoveringsobjekt och dyrgriparna på marknaden. Några mäklare hänvisar till att valet påverkar de högre segmenten i större utsträckning, säger Johan Engström.


För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna)?

Nuläge Aug Juni April Jan Dec Okt Aug
Riks 4,57 4,4 4,74 4,71 4,25 4,96 6,38
Stor-Stockholm 3,36 3,08 3,19 3,2 2,28 2,67 4,61
Stor-Göteborg 4,29 3,84 4,3 3,8 3,28 4,24 6,24
Stor-Malmö 4,78 4,82 4,62 4,62 4,54 5,33 7,11
Större ort 4,87 4,55 4,59 4,6 4,51 5,34 6,87
Mellanstor ort 4,91 5,02 5,28 5,3 4,67 5,89 7,16
Mindre ort 5,27 5,07 5,67 5,7 5,52 6,1 6,95

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 27 augusti till 3 september 2018 och totalt svarade 524 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in