Framtidens jordbruk finns i Sverige

Av på 25 januari, 2020
Arkivbild

Lantmännen deltar i Växadagarna i Umeå, Växjö och Örebro för att tala om Framtidens jordbruk och hur svenskt jordbruk ska klara klimatomställning. Växadagarna samlar aktörer och intressenter inom svensk animalieproduktion, i år under temat ”Hållbart företagande på gården”.

Växadagarna Mjölk och Kött är en viktig mötesplats, med cirka 1000 besökare, som samlar branschen för samtal och föreläsningar kring den svenska kött- och mjölkproduktionen. Temat för 2020 är ”Hållbart företagande på gården”, där Lantmännens rapport Framtidens Jordbruk passar väl in.

– Vad vi skriver i rapporten är att det finns potential för svenskt jordbruk att halvera sin klimatpåverkan varje decennium fram till 2050 samtidigt som produktiviteten ökar. Teknologin och kunskapen finns, men det krävs en ökad lönsamhet i lantbruket för att kunna genomföra de investeringar som krävs, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Framtidsscenario med resursoptimering och utfasning av fossil energi

Framtidens Jordbruk visar att det genom att fasa ut fossil energi, utveckla produktiviteten, investera i klimatanpassningsåtgärder och satsa mer på forskning och innovation finns möjligheter för spannmålsodlingen att nå målen i Parisavtalet. Lantmännen har gjort sina beräkningar genom en modell som baserats på odling av höstvete men Claes Johansson menar att det finns poänger att hämta även för kött- och mjölkbönder:

– Potential finns helt klart även för kött- och mjölkproduktionen. Spannmål är en viktig del av animalieproduktionen, så de möjligheter vi identifierat har betydelse även för kött och mjölkproduktionen. Vi planerar också att i ett nästa steg gå vidare med en motsvarande analys för kött- och mjölkproduktion för att kartlägga de samlade möjligheterna att producera på ett än mer klimateffektivt sätt.

Vi är redan dubbelt så bra som resten av världen

Årets Växadagar har ett gårds- och konära fokus. I programmet diskuteras hur svenska gårdar kan bli mindre klimatbelastande i framtiden, men även hur bra svenskt lantbruk redan är inom hållbarhet och klimatsmart produktion.

– Från Växas sida bedömer vi Lantmännens arbete som högintressant och ett sätt för svensk animalieproduktion att på ett strukturerat sätt identifiera produktionens klimatutmaningar och möjligheter. Jag vill understryka att svensk mjölk- och köttproduktion redan är en av världens mest hållbara. Jag menar att vi redan är dubbelt så bra som resten av världen genom att vi inom svensk mjölkproduktion är ungefär hälften så klimatbelastande som resten av världen. Målet för oss i Växa är att vår produktion ska öka för att det är bra för Sverige och för att högre produktion här även leder till lägre klimatbelastning globalt sett, säger Marita Wolf, styrelseordförande Växa Sverige. Titeln på Lantmännens rapport tycker vi passar mycket bra: vi tänker att framtidens jordbruk finns i Sverige, givet att vi i Sverigearbetar med den ekonomiska hållbarheten på gård, samtidigt som vi fortsätter arbeta med hållbarhet för klimat, miljö, djur och människan, avslutar Marita.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Växa Sverige

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in