GAPF uppmärksammar Internationella Flickdagen i riksdagen

Av på 22 september, 2019

Med anledning av Internationella Flickdagen bjuder tvärpolitiska nätverket Fadimedagarna i samarbete med GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime in till seminarium i Riksdagen den till ett seminarium den 9 oktober 2019. 

I år uppmärksammar vi flickors särskilda utsatthet som följd av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap. Vanligen är det föräldrarna som ser till att detta sker. I forskning framkommer det att dessa flickor är de mest våldsutsatta. Kontrollen och våldet börjar tidigt i flickors liv. Hur kan vi förändra föräldrars värderingar och vilka insatser behövs det ur ett integrationsperspektiv?

Inledare på seminariet är Mariet Ghadimi, verksamhetschef på TRIS och doktorand samt Astrid Schlytter, docent som skrivit flera böcker inom området. Mariet Ghadimi presenterar kartläggningen UNG 018 som särskilt tittar på omfånget av hedersrelaterat våld och förtryck bland elever i årskurs nio i Uppsala. Astrid Schlytter lyfter upp konsekvenser på kort och lång sikt, dvs både socialtjänstens ansvar och integrationspolitiska följder.

Utöver detta kommer Sofia Venemalm, Uppsala kommun, strateg med särskilt ansvar för mäns våld mot kvinnor och en representant på länsstyrelsenivå, att delta.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in