Gatuarbete på Bäckvägen vid Bettorpsgatan påbörjas vecka 32

Av på 1 augusti, 2019

Under vecka 32 påbörjar man gatuarbeten på Bäckvägen vid Bettorpsgatan för att öka trafiksäkerheten för gång och cykeltrafikanter.

Vad utför vi för gatuarbete?
Hastighetsbegränsande åtgärder kommer att anläggas för gång– och cykeltrafikanternas passage över Bäckvägen vid T-korsningen till Bettorpsgatan. Även belysning av passagen kommer att förbättras. Kompletterande trafikskyltar kommer att sättas upp.

Hur påverkar det mig?
Under tiden för arbetet är det begränsad framkomlighet. Infarten till Bäckvägen från väg 50 kommer att vara helt avstängd från och med natten till måndag 5 augusti. Anvisningar för omdirigering av trafiken via Bettorpsgatan sätts upp på plats. Tillfällig trafikljusreglering sätts upp på Bettorpsgatan vid Bäckvägen för enkelriktning av trafiken förbi arbetsplatsen.

Varför utförs gatuarbetet?
Arbetet utförs för att förbättra trafiksäkerheten för gång– och cykeltrafikanter som passerar över Bäckvägen.

Tidplan
Byggstart vecka 32, 2019.
Planerat klart vecka 37, 2019.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in