Gaza: Läkare Utan Gränser trappar upp insats för skadade

Av på 6 april, 2018
En patient på Läkare Utan Gränsers klinik i Khan Yunis, Gaza.

Läkare Utan Gränser har behandlat sammanlagt 102 patienter med skottskador i samband med massprotesterna i Gaza, den medicinska humanitära organisationen befarar mer våld och står beredd att ge sjukvård till fler skadade.

Den 30 mars gick tusentals palestinier ut för att demonstrera i samband med den så kallade återvändarmarschen i Gaza. Enligt det lokala hälsoministeriet skottskadades över 700 personer under israelisk beskjutning och över 1 400 personer, främst unga män, ådrog sig andra skador under bara en dag. Alla skadade behandlades på lokala vårdinrättningar.

På fyra dagar, mellan söndag och onsdag, har Läkare Utan Gränser tagit emot 102 patienter med skottskador i benen. Organisationen driver tre vårdinrättningar i Gaza, specialiserade på traumavård och brännskador. Över 35 procent av de skadade har frakturer som kräver långsiktig behandling, möjligtvis flera kirurgiska ingrepp och lång rehabilitering. De övriga patienterna har mjukdelsskador framför allt i muskelvävnaderna. De kan behöva kirurgisk vård och hjälp med att byta förband i flera veckor framöver.

– Sedan december förra året har vi sett en oroande ökning av skottskadade som beskjutits av israeliska armén vid gränsen. Det har skett mot bakgrund av USA:s president Donald Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad och de palestinska demonstrationer som följde. Redan före de senaste händelserna hade antalet traumapatienter ökat till 20 per vecka jämfört med 20 per månad före november 2017, säger Marie-Elisabeth Ingres, Läkare Utan Gränsers representant i Palestina.

Specialiserad kirurgi och nödhjälp
Läkare Utan Gränser gör sig redo att öppna en ny mottagning i en lokal vårdinrättning i Gaza för att öka kapaciteten för postoperativ vård. Organisationen kan även erbjuda specialiserade kirurgiska team för att stödja lokala sjukhus och försäkra mer långsiktig uppföljning. Organisationen har även donerat ett nödhjälpskit, som innehåller medicinsk engångsutrustning och läkemedel, till lokala vårdinrättningar för att behandla fler än 100 personer.

– Vi är oroade för att fler människor kommer att behöva vård på våra kliniker då fler patienter hänvisas från andra sjukhus. Vi befarar också mer våld och fler skadade i samband med nästa demonstration den 6 april och under perioden fram till den 15 maj då demonstrationerna väntas nå sin kulmen. Vi kommer att svara på den pågående nödsituationen med de resurser vi har och utgå från befolkningens behov, säger Marie-Elisabeth Ingres.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in