Gemensamt arbete för att hitta bästa organiseringen av Svensk Antidoping

Av på 2 december, 2019

Arbetet med analys av världsantidopingkoden och organisering av Svensk Antidoping intensifieras. Samverkan med regeringen, Sveriges olympiska kommitté, SOK, representanter från specialidrottsförbund och före detta aktiva elitidrottare, inleds för att under 2020 leda fram till beslut om hur arbetet mot doping organiseras för bästa effekt och samtidigt säkerställa att världsantidopingkoden följs.

Den 7 november beslutade World anti-doping agency, WADA, att ny världsantidopingkod ska träda i kraft den 1 januari 2021. Det innebär nya regler för hur dopingarbetet ska bedrivas och organiseras för att godkännas av WADA.

Organiseringen av antidopingverksamheten, med Riksidrottsförbundet som nationell antidopingorganisation, har diskuterats utifrån oberoende och eventuell risk för intressekonflikter.

– Idrottens trovärdighet bygger på en övertygelse om att den som tävlar gör det enligt reglerna och att den som överträder reglerna bestraffas på lika villkor, oavsett vem idrottaren är eller var förseelsen inträffar. Givetvis ska Sverige följa den nya världsantidopingkoden, och det kräver att vi tillsammans slår våra kloka huvuden ihop, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Analys och förslag till organisering ska planeras att presenteras för Riksidrottsstyrelsen under våren 2020. Eftersom idrottsrörelsens årsmöte, Riksidrottsmötet, inte infaller förrän maj 2021 kommer troligen en extra stämma att hållas i samband med Riksidrottsforum i Norrköping den 7 till 8 november 2020.

– Sverige har en historia av att vara föregångare och pådrivare i arbetet mot doping nationellt och internationellt. För att behålla trovärdigheten för arbetet måste vi säkerställa att den organisation som beslutas ska gälla i Sverige från 2021 både är bäst organiserad för att utföra antidopingarbetet och följer världsantidopingkoden, säger Åke Andrén Sandberg, ordförande Dopingkommissionen.

På torsdag den 5 december besöker WADA:s generaldirektör Olivier Niggli Sverige och deltar som huvudtalare under ett seminarium om antidoping som arrangeras av Dopingkommissionens medicinska råd.

Sport | Regionalt
Örebronyheter

Källa Riksidrottsförbundet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in