Glädjande att utredning föreslår införande av grovt djurplågeribrott

Av på 15 februari, 2020

Grovt djurplågeribrott, med ett maximalt straff på fyra års fängelse, ska införas i brottsbalken för de allvarligaste fallen av djurplågeri. Det var huvudförslaget när landsbygdsminister Jennie Nilsson idag tog emot utredningen om straff och andra sanktioner vid brott mot djur. Förslaget är något som Djurens Rätt har framfört under lång tid och organisationen gläds åt att det nu kan bli verklighet.

Utredningen om straff och andra sanktioner vid brott mot djur tillsattes av regeringen i augusti 2018 för att säkerställa att de allvarligaste brotten mot djur har tillräckligt stränga straff och att bestämmelserna om brott och straff är ändamålsenliga och effektiva. Djurens Rätt välkomnade att utredningen tillsattes.

– Vi har sett behovet av skärpta straff länge eftersom det är ett problem att brott som begås mot djur prioriteras ned av rättsväsendet. Att utredningen uttryckliga säger att de grövsta brotten ska prioriteras och få större genomslag är viktigt, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Utredningen föreslår att grovt djurplågeribrott införs i brottsbalken. Idag kan den som döms för djurplågeri dömas till böter eller fängelse i högst två. Straffet för grovt djurplågeribrott föreslås vara fängelse i minst sex månader och högst fyra år.

– Jag ser mycket positivt på att utredningen föreslår att brottsrekvisitet grovt djurplågeri införs, det är något Djurens Rätt har arbetat för under lång tid. Samhället måste visa i handling att brott mot djur tas på allvar, säger Camilla Bergvall.

Utredningen hade också i uppdrag att utreda om vissa av djurskyddslagens bestämmelser bör avkriminaliseras och att straff i de fallen ersätts med sanktionsavgifter. Utredningen föreslår nu att så ska ske.

– Förslaget att straff ersätts med sanktionsavgifter är jag oroad över. Det vore olyckligt att avkriminalisera vissa överträdelser av djurskyddslagens bestämmelser. Tvärtom vill vi att djurskydds- och djurplågerilagstiftningens status höjs och då är det viktigt att överträdelser inte förbises, inte heller när det gäller djurskyddslagen. En avkriminalisering kan skicka signaler om att vissa bestämmelser om hållning och hantering av djur inte är så viktiga, säger Camilla Bergvall.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Djurens Rätt

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in