Gymnastikförbundet lanserar en talande webb

Av på 3 november, 2019

Gymnastikförbundet lanserar en talande webb och tar där med ett viktigt steg i arbetet för att fler ska kunna inkluderas i Svensk Gymnastik. Genom funktionen ReadSpeaker kan besökaren få text uppläst och tydliggjord genom justeringar i färg och form. En lyssna-knapp finns nu på alla undersidor på webbplatsen, både på nationell nivå och hos alla våra åtta regioner, vilket gör information från oss tillgänglig för fler.

En talande webb innebär i korthet att löptexten på vår webb går att få uppläst genom verktyget ReadSpeaker som finns som en lyssna-knapp. En funktion som gör stor nytta för personer med läs- och skrivsvårigheter, synskadade, äldre och för den som lär sig svenska språket. Även för andra mer oväntade målgrupper, så som multitaskers, kan verktyget fylla en funktion. Det går nämligen exempelvis att lyssna på gymnastiknyheter och göra annat samtidigt. Tempot på uppläsningen kan dessutom anpassas utifrån behov.

Initiativet till en talande webb kommer från början från vår alla kan gympa-kommitté vars fokus är gymnastik för personer med funktionsnedsättning. Under ett av deras möten kom det upp att en gymnastikintresserad kvinna med synnedsättning ville höra mer om gymnastik. Men hon hade inte kunnat tillgodogöra sig den information hon sökte och i hennes fall handlade det om att hon behövde få informationen uppläst.

– Det generade ett samtal om betydelsen av talande webb och ett stort frågetecken kring varför inte idrotten har det. Det underlättar för så många människor. Personer med synnedsättning som kommit både från födsel och när åldern gör sin påverkan. Personer med dyslexi, inlärnings- och kognitionsproblem och personer med annat modersmål än svenska kan också bli hjälpta av funktionen. Och utifrån den diskussionen var det en självklarhet att ta frågan vidare, berättar Birgitta Green som är ordförande i kommittén.

Förutom att få texten uppläst kan besökaren ändra exempelvis textstorlek och bakgrundsfärg. Det är inte en funktion som finns för att ”göra det lite roligare” utan helt enkelt något som underlättar läsandet för den som har behov av det. Vissa färger är nämligen lättare att uppfatta med synsvårigheter och det är ett behov som gymnastik.se tidigare inte har kunnat tillgodose.

– Vill vi nå ut till alla måste också alla få en möjlighet att hitta oss och läsa om oss. Många i vår primära målgrupp kanske börjar i en alla kan gympa-grupp, intresset växer och så vill man kunna följa och läsa om gymnastiken på hemsidan. För ledare med dyslexi, som vi redan har idag, blir det ett hjälpmedel som förenklar att ta till sig information, fortsätter Birgitta.

Målet är att nå ut längre med vårt innehåll och att kunna möta behovet hos fler målgrupper. Vi hoppas att Riksidrottsförbundet och andra specialförbund blir inspirerade och provar – idrotten behöver bli tillgänglig för fler och då behöver vi också skapa förutsättningar för att nå fram till fler.

Att Gymnastikförbundet nu tagit initiativet att lansera en talande webb känns mycket bra. Vår största utmaning är att nå ut, och fram till verksamheten, som behöver se våra nyheter och allt det stödmaterial som finns för att i sin tur kunna göra det så viktiga kvalitetsarbetet i föreningarna. Införandet av talande webb är ett viktigt steg i det arbetet. Nu kan vi nå ut och fram till fler både inom och utanför Svensk Gymnastik, säger Pia Josephson, tf. generalsekreterare för Gymnastikförbundet.

Sport | Gymnastik
Örebronyheter

Källa Svenska Gymnastikförbundet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in