Hallsbergs kommun satsar på digitalt läromedel i matematik

Av på 4 maj, 2020

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Hallsbergs kommun har därför valt att göra en digital matematiksatsning där man ska samarbeta kollektivt mellan skolorna och kunna följa elevernas utveckling i realtid.

Digitala verktyg blir allt viktigare i det pedagogiska arbetet runt om i landet, så även i Hallsberg. I kommunen har man nyligen tagit fram en plan för att systematiskt utveckla matematikundervisningen från centralt håll. Planen innebär bland annat ett ökat samarbete mellan matematiklärare på olika skolor och användning av digitala läromedel. Som en del av arbetet med att få fler elever att bli godkända i matematik har kommunen tecknat ett treårsavtal med Matteappen.

– Vi hade beslutat oss för att göra en matematiksatsning i kommunen där vi ska samarbeta kollektivt mellan skolorna. I Matteappen såg vi dels en väldigt bra digital skrivyta där lösningar sparas, rättas och kan bedömas i helklass, och dels möjligheten att från centralt håll genomföra tester och kartlägga elevers progression, utan någon administration, berättar Anna Edman, förstelärare i matematik och utvecklingsledare.

I Matteappen räknar elever för hand, svaren rättas automatiskt och hela elevens uträkning skickas till läraren i realtid. Det möjliggör för lärare att följa elevernas kunskapsutveckling, oavsett ifall man arbetar i klassrummet eller på distans. 

– Det kommer spara mycket tid och möjliggöra för oss att få en helt annan förståelse för elevers kunskapsutveckling, förklarar Anna Edman.

Matteappen är glad att få stötta Hallsberg i sin matematiksatsning och är imponerade av kommunens strategi, säger Matteappens VD Henrik Appert.

– Utgångspunkten för vårt utvecklingsarbete är att utveckla en digital läromiljö som kan lyfta matteresultaten i skolan. Hallsberg är ett utmärkt exempel på en kommun som tänker och gör helt rätt. Genom att samordna från centralt håll får kommunen ett gemensamt informationsunderlag. Från det kan bättre beslut om nästa steg i planeringen fattas, och det blir även ett utmärkt underlag för kollegialt lärande. Vi är glada att Hallsberg ansluter sig som en samarbetskommun till Matteappen.

Advania Skolpartner var den som insåg att Matteappen och Hallsberg var en bra match. 

– Vår ambition är att ge så bra service som möjligt till våra kommunkunder. Det gör vi bland annat genom att konstant omvärldsbevaka, utvärdera och rekommendera tjänster som håller hög kvalité, samt förstå våra kunders behov. När Hallsberg ville göra en satsning på att utveckla matematiken var det naturligt att presentera Matteappen för dem. Det här är ett utmärkt exempel på ett välfungerande samarbete i ekosystemet mellan förvaltning, verksamhet och leverantörer, berättar Johan Lindström, utbildningsansvarig på Advania Skolpartner. 

Samuel Jimenez, ansvarig IT-strateg i Hallsbergs kommun, instämmer. 

– Samarbetet med såväl Matteappen som Advania har fungerat jättebra. Lärare och rektorer har hört av sig och berättat hur nöjda de är. Vi ser fram emot att utveckla samarbetet.

Länet | Hallsberg
Örebronyheter

Källa Matteappen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in