Hälsa | ​Landstingen snuvar barnen på gratis glasögon

Av på 5 september, 2016

Sedan 1 mars i år har alla barn ha rätt till kostnadsfria glasögon, Majblommans nya kartläggning visar dessvärre att bara ett enda landsting lyckats administrera reformen som det var tänkt.

Barnfamiljer från norr till söder måste fortfarande betala en stor del av kostnaden för glas, bågar och synundersökning. Priset för landstingens passivitet betalas i detta nu av barn som precis börjat skolan, men inte kan se att läsa ordentligt.

I Sverige sköter landstingen glasögonbidrag till barn. Sedan 1 mars 2016 bidrar staten med 120 miljoner kronor per år vilket ska ge minst 800 kronor per barn. Syftet med detta är att alla barn med synnedsättning ska få kostnadsfria synhjälpmedel.

Majblommans nya kartläggning visar dock att reformen inte fungerat i praktiken. Endast Kalmar läns landsting har genomfört en upphandling av barnglasögon. Barnfamiljer i övriga regioner måste betala överskjutande belopp. Utan upphandling räcker inte 800 kronor. Det kan Majblommans lokalföreningar, som tagit emot många rop på hjälp, bekräfta.

Bakgrund
I början av 2000-talet noterade Majblomman hur fler och fler familjer sökte pengar för att bekosta glasögon för sina barn. Vi upptäckte att barns möjlighet att få glasögon varierade från landsting till landsting. Sedan dess har Majblomman tagit fram rapporter, debattartiklar och lyft frågan med beslutsfattare på olika nivåer. Successivt har landstingen förbättrat sina regler, men rätten till glasögon har varierat för barn beroende på ålder och hemvist.

Gör om, gör rätt!
När regeringen meddelade att man ämnade genomföra en reform med kostnadsfria glasögon för alla barn, var det en stor framgång för många barn. Men för att tanken med reformen ska bli verklighet krävs att landstingen förvaltar det statliga bidraget rätt: med effektiv upphandling. Att bidraget kan räcka till både synundersökning, glas och valfria bågar har Majblomman kunnat konstatera i sin egen upphandling.

Mot bakgrund av vår nya kartläggning, som alltså visar att endast ett landsting handlat upp barnglasögon, fortsätter Majblommans opinionsbildning oförtrutet. I dag utvecklar vår generalsekreterare resonemanget på Dagens Nyheters debattsida. Majblommans bestämda uppmaning till övriga regioner är att skyndsamt se till att handla upp barnglasögon så att barn slipper betala priset för landstingens passivitet.

Hälsa
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in