Hälsa – Tillsammans tar vi ansvar för äldres munhälsa

Av på 21 november, 2016
Nu lanseras ett handlingsprogram för sköra äldres munhälsa av fem vårdprofessioner.

Med konkreta råd och goda exempel visar organisationerna på hur man inom tandvården, hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen med relativt små förändringar kan fånga upp och rädda sköra äldres munhälsa. Samtidigt lyfter varje yrkesgrupp fram just vad de kan göra annorlunda för att värna munhälsan.

– Under den period då du själv ansvarar för men inte orkar eller klarar att sköta din mun är risken störst att munhälsan snabbt försämras, med bestående men som följd. Vi har nu tillsammans tagit fram ett handlingsprogram med goda exempel som vi ska lämna över till Sveriges kommuner och landsting idag, säger Hans Göransson, ordförande, Sveriges Tandläkarförbund.

Professionerna har hittat fyra åtgärder som är centrala för att sköra äldre ska kunna behålla en god munhälsa:

– Uppmärksamma den äldres munhälsa!

– Samordna insatserna mellan kommun och tandvård och mellan tandvård och sjukvård!

– Informera den äldre i tid och behåll tandvårdskontakten!

– Öka kunskaperna om äldres munhälsa!

För att dessa centrala åtgärder ska kunna sättas in krävs prioriteringar på politisk nivå och i verksamheten.

Hälsa
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in