Hälsa | Uttalande om föräldraskap från Riksförbundet FUB:s förbundsstämma

Av på 19 maj, 2015

I Sverige har alla rätt att bli föräldrar. Och alla barn har rätt till sina föräldrar. FUB anser att alla föräldrar ska ha rätt till det stöd de behöver för att deras barn ska få en trygg uppväxt. Barnet och föräldern ska ses som en enhet och ska få det stöd som behövs för att en trygg anknytning ska skapas mellan barnet och föräldern.

Sverige har skrivit under FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artikel 23 i konventionen innehåller bestämmelser om respekt för hemmet och familjen. Diskriminering mot personer med funktionsnedsättning ska enligt artikeln avskaffas i alla frågor som gäller föräldraskap och familj. Lika villkor ska gälla för personer med funktionsnedsättning som för andra.

Ny svensk forskning (1) visar att barn till mödrar med utvecklingsstörning (2) kan skapa en trygg anknytning till sina mödrar. Forskningen

FUB anser att personer med utvecklingsstörning kan vara bra föräldrar. De kan ge sitt barn en trygg och bra uppväxt. Men det kräver att föräldrarna får det stöd som de behöver, både innan de blir föräldrar och när de är föräldrar.

FUB anser att föräldrar med utvecklingsstörning ska behandlas på samma sätt som andra föräldrar. Med samma rättigheter och skyldigheter. Barnen till föräldrarna med utvecklingsstörning ska ha samma rättigheter och skydd som andra barn.

FUB anser att kunskap om vad den nya forskningen visar måste spridas till hela samhället. I synnerhet ska kunskapen spridas till socialtjänsten, domstolarna, andra beslutsfattare och politiker på såväl lokal som nationell nivå.

FUB anser också att kunskap om funktionsnedsättningen utvecklingsstörning måste spridas till hela samhället och särskilt till de som nyss räknats upp.

Förbundsstämman säger idag att FUB och samhället i stort med kraft behöver arbeta för att stoppa diskriminering mot personer med utvecklingsstörning i deras roll som föräldrar.

(1) Pehr Granqvist, Tommie Forslund, Mari Fransson, Lydia Springer & Lene Lindberg (2014) Mothers with intellectual disability, their experiences of maltreatment, and their children’s attachment representations: a small-group matched comparison study, Attachment & Human Development, 16:5, 417-436, DOI: 10.1080/14616734.2014.926946

(2) Studien gäller mödrar med lindrig utvecklingsstörning utan autism.

Hälsa
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in