Handelsbodarna säljer handelsfastigheter för 700 mkr

Av på 22 december, 2014

Sedan 2009 har Coop Fastigheter och SPP tillsammans drivit Handelsbodarna i Sverige Fastighets AB.

Handelsbodarna har i dag 11 fastigheter och ägs till 50% av respektive part. Nu har man beslutat att dela upp innehavet, med ett undantag.

Fastigheten Rävgräva 4:4 i Örebro kommer man även fortsättningsvis att äga tillsammans. Gemensamt för fastigheterna är att alla, med ett undantag, har en Coop-butik som hyresgäst. Köpeskilling för SPPs förvärv är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 361 MSEK. Köpeskilling för Coop Fastigheters förvärv är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 333 MSEK.

SPP Fastigheter AB förvärvar totalt 17 700 kvm

  • Handelsboden Sigtuna Märsta 1:238 AB
  • Handelsboden Lund Årdret 3 AB
  • Handelsboden Lund Välten 10 AB
  • Handelsboden Västerås Kungsängen 13 AB

Coop Fastigheter AB förvärvar totalt 22 300 kvm

  • Handelsboden Mjölby Jerikodal 16 AB
  • Handelsboden Södertälje Rosenlund 1:28 AB
  • Handelsboden Nyköping Utmålet 10 AB
  • Handelsboden Nyköping Stenbäret 7 AB
  • Handelsboden Linköping Elitlaget 1 AB
  • Handelsboden Simrishamn Fabriken 1 AB

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in