HaV ger statliga bidrag för att säkra tillgången till dricksvatten

Av på 3 juli, 2019
Foto Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, kommer att fördela 45 miljoner kronor till länsstyrelserna för att säkra bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten.

De områden som har haft allvarligast problem med vattenbrist och torka de senaste åren eller områden där det kan förväntas bli problem i framtiden prioriteras.

Det är främst Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland som kommer att prioriteras.

Bidraget användas för att förstärka länsstyrelsens arbete för en tryggad tillgång till dricksvatten. Kommuner och kommunala VA-bolag kan söka bidrag hos länsstyrelsen för investeringar i ny teknik och för medfinansiering av åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten. Samarbete över större geografiska områden, som till exempel avrinningsområden uppmuntras.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in