Hemfrid och Novus undersöker svenska folkets städvanor

Av på 23 augusti, 2017

Drygt sex av tio svenskar städar en gång i veckan eller mer och allra vanligast är att städa på lördagar. Och nästan var fjärde menar att bråk hemma oftast handlar om städning, tvätt, att handla eller laga mat. Det visar en ny Novusundersökning som Hemfrid låtit göra.

– Städning är en del av allas vardag, därför ville vi veta mer om vad svenska folket har för städvanor och deras inställning till städning, säger Frida Koff kommunikationschef på Hemfrid.

Resultatet från undersökningen visar att 64 procent av de tillfrågade städar 1 gång i veckan eller mer. Cirka 17 procent städar varannan vecka, medan 11 procent uppger att de städar 1 gång i månaden eller mindre. Kvinnor städar i genomsnitt oftare än män.

De flesta städar på helgen och var femte uppger att de oftast städar på lördagar. I ålderskategorin 30-49 år är det allra vanligast att städa på lördagar, medan den yngre ålderskategorin 18-29 år städar mest på söndagar.

Hur mycket tid man lägger på städning varierar. Drygt hälften, 55 procent, svarar att de lägger upp till en timme vid varje städtillfälle. 36 procent svarar att de lägger ca 1-2 timmar per tillfälle och 8 procent spenderar 3 timmar eller mer. Även här visar siffrorna att kvinnor lägger mer tid på städning än män.  

– Det är intressant att det fortfarande finns signifikanta skillnader mellan kvinnor och män när det gäller städning. Och det är tydligt att det skapar många diskussioner hemma, säger Frida Koff. 

Nästan var fjärde, 23 procent, uppger att bråk hemma oftast handlar om städning, tvätt, att handla eller laga mat. Siffrorna visar att kvinnor upplever att de bråkar om hushållssysslorna i högre utsträckning än män.12 procent uppger att de bråkar mest om ekonomi hemma.

Regionalt
Örebronyheter

Fakta Hemfrids undersökning:
Undersökningen genomfördes av Novus mellan den 30:e mars och 5:e april 2017. 1 000 personer tillfrågades.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in