Heterosexuella killar mår bäst bland unga

Av på 12 juni, 2018

Det finns betydande skillnader i hälsa mellan elever i årskurs 9 i Mellansverige. Det framkommer i en undersökning om hälsan hos unga uppdelat på kön, socioekonomiska förhållanden, funktionsnedsättningar och sexuell läggning. Skillnaderna mellan tjejer och killar har dessutom ökat över tid. Oro för familjens ekonomi har ett särskilt starkt samband med måendet.

en som mår bäst är kille, heterosexuell, utan någon funktionsnedsättning och behöver inte oroa sig för familjens ekonomi. Omvänt är det större risk för ohälsa bland tjejer, bland unga HBTQ-personer och bland de unga som oroar sig för familjens ekonomi.

Resultatet baserar sig på enkätsvar från 9 512 elever i årskurs 9 i Örebro län, Västmanland, Sörmland och Uppsala län. Undersökningarna genomfördes 2017.

Så här ser några av skillnaderna ut mellan olika grupper:

  • Av de som inte är oroliga för familjens ekonomi mår 83 procent bra, bland de som är ganska/mycket oroliga mår 48 procent bra.
  • 76 procent bland de som är hetero mår bra, bland de som är bisexuella mår 41 procent bra.
  • Av de som inte har någon funktionsnedsättning mår 78 procent bra, bland de som har två eller flera funktionsnedsättningar mår 54 procent bra.
  • 83 procent av killarna mår bra, mot 64 procent av tjejerna.

Det unika med den här rapporten är att vi fokuserar på skillnader i hälsa mellan olika grupper snarare än på nivåerna som sådana, säger Fredrik Söderqvist, epidemiolog vid Region Västmanland.

Undersökningens resultat kan användas för att rikta hälsofrämjande insatser till rätt grupper av unga. Det är också ett diskussionsunderlag. I Sverige vill vi att alla barn ska ha samma chans att må bra oavsett bakgrund. Det är beklämmande att se hur tidigt ojämlikheterna sätter sig, säger folkhälsoplanerare Malin Udén.

Detta är den första rapporten i en serie om tre delar som undersöker ojämlikhet i hälsa bland ungdomar i Sörmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län. I rapport två och tre kommer livsvillkor och levnadsvanor som ungdomarna i våra län har att belysas. Rapporterna är skrivna i samarbete mellan länens enheter för folkhälsorapportering.

Syftet med Liv och hälsa ung undersökningen är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa och följa utvecklingen över tid.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in