Historiskt höga flöden i länets sjöar och vattendrag

Av på 20 december, 2019
Brygga i Bottenån, Lindesberg. Foto: Linde energi.

Höstens rika nederbörd, där november bjöd på 30 millimeter mer nederbörd än normalt, ger nu resultat i form av mättade marker, fulla vattenmagasin och mycket höga flöden i sjöar och vattendrag. Linde energi arbetar febrilt med att hålla vattennivåerna i schack och står i regelbunden kontakt med andra energibolag och tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Örebro län respektive Västmanlands län.

Historiskt är vi inte i nivå med de höga flödena i länets sjöar och vattendrag hösten 2000, men det finns stora likheter med hur det såg ut flödesmässigt hösten 2006.

– Det är stora mängder vatten som ska transporteras förbi våra kraftstationer, som just nu går för fullt. Vi kan se att Lindesjön inte stiger i dagsläget, men däremot är läget besvärligare i Väringen och ner i Arbogaån, säger Joakim Johansson, Affärsområdeschef El på Linde energi.

Den rika nederbörden som fallit den senaste tiden har gjort att markerna mättats och vattenmagasinen fyllts på, vilket bidragit till att risken för översvämningar har varit och är överhängande.

– Så här års tar det tid att transportera bort allt vatten och justera nivåerna till mer normala. Vi och våra kollegor runtom i länet gör allt vi kan. Prognoserna ser något ljusare ut framåt, avslutar Johansson.

Länet | Lindesberg
Örebronyheter

Källa Linde Energi

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in