Hövding avslutar H2020 projekt framgångsrikt

Av på 14 september, 2018

Hövdings projekt i Horizon 2020 är nu avslutat och godkänt av EU och får bedömningen att resultatet efter två års arbete är exceptionellt. Horizon 2020 är EUs största forsknings- och innovationsprogram någonsin med närmare 80 miljarder euro i stöd. 

Hövdings projekt i Horizon 2020 är nu avslutat och godkänt av EU och får bedömningen att resultatet efter två års arbete är exceptionellt.

Våren 2016 beviljades Hövding Sverige AB (publ) stöd om 1,37 miljoner euro för forskning och utveckling av konceptet ”airbag för urbana cyklister”. Stödet har utbetalats löpande och slututbetalningen, på 137 744 euro, betalades ut i samband med att målsättningen uppnåtts. Därmed råder ingen möjlig återbetalningsplikt för tidigare utbetalda medel.

– För ett företag i Hövdings storlek, som är i början på sin resa, har H2020 programmet möjliggjort bredare och djupare forskning, samtidigt som vi kunnat fortsätta prioritera resurser mot marknadsutrullning, säger Hövdings VD Fredrik Carling.

Den slutliga granskningen, som har genomförts av EU, visar att målsättningen för projektet är nådd. ”Projektet har levererat exceptionella resultat med betydande direkt eller potentiell påverkan”, går det att läsa i det slutliga uttalandet från EU.

– Projektet har varit en viktig hörnsten i utvecklingen av nästa generation Hövding. Det har hjälpt oss att förfina vårt airbagsystem samt möjliggöra uppkoppling av Hövding via bluetooth. Att få högsta betyget i deras slutsummering känns ärofyllt. Vi ser fram emot att dela med oss av resultatet till Europas cyklister hösten 2019, säger Fredrik Carling

Horizon 2020 är EUs största forsknings- och innovationsprogram någonsin med närmare 80 miljarder euro i stöd under 2014-2020. Initiativet har till uppgift att säkra global konkurrenskraft inom EU.

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in