Hur skapar vi framtidens transportsystem

Av på 14 mars, 2019
Arkivbild

Årets upplaga av Region Örebro läns Infrastruktur- och transportdag fokuserar på Örebroregionens plats i världen, och hur vi skapar framtidens transportsystem.

Hur kan Region Örebro län tillsammans med övriga aktörer bidra till en hållbar infrastruktur som möjliggör smarta resor och transporter? Det är en viktig, för att inte säga avgörande, fråga som vi kommer att diskutera under Infrastruktur- och transportdagen. Under dagen kommer vi också att få höra vilka trender som finns inom logistik, handel och transporter, som förhoppningsvis kan ge oss en del svar på hur vi kan fortsätta utveckla länets arbetsmarknad, säger Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd, som medverkar under dagen.

Satsning på elväg
Medverkar gör även Karin Wallin, infrastrukturstrateg hos Region Örebro län, som ska prata om större infrastruktursatsningar i Örebro län. Hon kommer också att prata om vilka drivkrafter som finns för elväg med anledning av att sträckan mellan Brändåsen och Örebro är en av slutkandidaterna till att bli försökssträcka för just en elväg.

Infrastruktur- och transportdagen hålls imorgon fredag!

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in