Hyresgästföreningen går in i trepartssamtal

Av på 8 december, 2018

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Fastighetsägarna Sverige bjöd i juni in Hyresgästföreningen till samtal om hur parterna tillsammans ska utveckla det svenska hyressättningssystemet på ett långsiktigt hållbart sätt. Nu är parterna överens om inriktningen på arbetet och vilka arbetsfält det kommer beröra.

Vi är glada över att bli inbjudna till samtal och tänker bidra på bästa sätt och därför tackar vi ja till inbjudan. För Hyresgästföreningen är det viktigt med konstruktiva samtal där samtliga parter har möjlighet att bidra och för att gemensamt utveckla ett system som både gynnar fastighetsägare och hyresgäster. Det är ett styrkebesked när vi nu får till konstruktiva samtal om utveckling och det skapar också trygghet inför framtiden, säger Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande.

En politiskt reglerad marknad banar väg för kortsiktiga beslut och äventyrar tryggheten.

Partsförhandlingar skapar förutsägbarhet genom tydliga och transparenta spelregler. Vår övertygelse är att parterna är bäst lämpade att skapa den långsiktighet som krävs för att få en väl fungerande hyresmarknad och få till den nyproduktion som krävs. Vi tycker att det är olyckligt att hyressättningen blir en bricka i ett politiskt spel med oklara effekter vilket påtagligt skulle äventyra tryggheten för både fastighetsägare och hyresgäster, säger Marie Linder.

På vissa lokala marknader uppstår tvister oftare än andra vilket visar på att modellen måste utvecklas för att lösa de utmaningar som finns och för att få en fungerande hyresmarknad i hela landet.

– Förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Därför måste parterna hjälpas åt att lösa upp de knutar som finns och skapa goda möjligheter för de lokala förhandlingarna. Utifrån rådande läge känner jag gott hopp i och med detta, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Styrgrupp och arbetsgrupper
Claes Stråth jämte Sara Kullgren som sekreterare har i uppdrag att leda diskussionerna mellan parterna. I uppdraget ingår att lämna förslag på hur den övergripande ortspecifika utvecklingen ska påverka den allmänna hyresutvecklingen på orten, samt ge förslag till modell för oberoende tvistelösning. Avsikten är att parterna ska ställa sig bakom förslagen.

Arbetet kommer vidare att hanteras via en styrgrupp, arbetsgrupp samt fem ämnesspecifika arbetsgrupper inom förvaltningskvalitet, offentlig hyresstatistik, systematisk hyressättning, digitalisering & trygghet, hyressättning i nyproduktion.

Parterna har inte tagit ett så här stort gemensamt grepp kring frågan sedan 2001. Det är en mycket omfattande och nödvändig utveckling som nu görs för att stärka hyresrätten som boendeform, avslutar Erik Elmgren.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in