I Sverige kan vi bota sjukdomar utan antibiotika

Av på 8 december, 2019
- De svenska lantbrukarna är både kunniga och engagerade i djurhälsa och djurvälfärd, säger Helena Kättström

Att begränsa antibiotikaresistens är en livsviktig fråga för oss alla. Den berör både människor och djur, och resistenta bakterier kan smitta mellan människa och djur. Redan idag dör människor, även i Sverige, av antibiotikaresistenta bakterier. Många av dem är smittade i andra länder, men resistens finns även här, även om Sverige är bäst i EU på detta område.

Sverige har tack vare ett långsiktigt arbete en mycket låg läkemedelsanvändning (lägst i EU) och mindre problem med antibiotikaresistenta bakterier bland djur än många andra länder. Vi införde förbud mot tillväxtbefrämjande antibiotika redan 1986, medan det dröjde 20 år till innan EU genomförde detta. Andra delar av världen har ännu inte ett sådant förbud. Att en sådan framsynthet var möjlig beror på en över 100-årig tradition av samarbete mellan myndigheter, organisationer och lantbrukare.

Under 2018 använde människor i Sverige cirka 60 ton antibiotika medan endast cirka 10 ton användes för våra djur. Med det är vi bäst i EU när det gäller att begränsa förskrivningen till djur.

Vårt goda läge beror på en god kunskap och att vi har friska djur, friska djur behöver ingen antibiotika.

Och varför har vi då ett så gott djurhälsoläge?

  • – Vi har en bra djurhållning, där djuren får förutsättningar att hålla sig friska.
  • – Vi har utrotat eller sett till att förhindra införsel av smittsamma djursjukdomar. Exempel på en sjukdom som vi utrotat är BVD (bovin virusdiarré) som sänker immunförsvaret och banar väg för andra infektioner. Detta virus är ett stort problem i andra länder. Andra exempel på sjukdomar som vi inte har är paratuberkulos hos nötkreatur och IBR.
  • – Vi arbetar strategiskt med förebyggande djurhälsoarbete. Genom kunskap och rådgivning om detta håller sig djuren friska.
  • – De svenska lantbrukarna är både kunniga och engagerade i djurhälsa och djurvälfärd.

Vi har också haft en strategi att undvika bredspektrumantibiotika, som riskerar driva fram mer resistens än smala preparat som penicillin. Svensk forskning har dessutom påverkat behandlingsstrategierna och vi har lärt oss att en del sjukdomar kan botas utan antibiotika. Det kan gälla sjukdomar som klövsplatsinflammation, vissa typer av juverinflammation och kvarbliven efterbörd.

I Sverige samarbetar veterinärer och djurägare för att hålla djuren friska utan onödig användning av antibiotika. Som konsument kan du känna dig trygg när du väljer svenska animalieprodukter. Vi kan vara stolta över vårt lantbruk, och kom ihåg att ett bra sätt att visa det och stödja en fortsatt god utveckling är att välja mat med svenskt ursprung!

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Växa Sverige

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in