Information om samrådsunderlaget till stor infrastrukturinvestering i Örebro län

Av på 31 oktober, 2019

Dricksvatten är en resurs vi människor ofta tar för given. Klimatförändringar, förtätade städer, läckage från jord- och skogsbruk är några faktorer som vi vet påverkar vårt vatten. Det behöver vi ha beredskap för.

Vätternvatten har som ändamål att på ett långsiktigt, ekonomiskt och hållbart sätt ansvara för och främja en god vattenförsörjning till kommunerna Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro från 2027. Vi planerar därför, bland annat, att bygga en 36 km lång bergtunnel mellan Hargemarken i Askersund och Håkamo i Hallsberg. Projektet är i sin helhet den enskilt största infrastrukturinvestering som berörda kommuner någonsin har genomfört.

2019 har Vätternvatten AB jobbat fram ett samrådsunderlag. Just nu är underlaget ute och vem som helst kan yttra sig fram till 30 november. Samrådsunderlaget ger en översiktlig bild av planerade ­åtgärder och de konsekvenser för miljö och människors hälsa som verksamheten förväntas innebära.

Efter hanteringen av inkomna synpunkter kommer det att upprättas en samrådsredogörelse som kommer följa tillståndsansökan till Mark och miljödomstolen.

Länet
Örebronyheter

Källa Vätternvatten AB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in