Ingen budgetbesparing för kulturskolan – men avgifter kan komma att höjas

Av på 17 december, 2019
Arkivbild

När barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun beslutade om hur de ska minska sin budget för 2020 med sju miljoner kronor drabbas inte Kulturskolan Garnalia – men nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda höjda avgifter för kulturskolan.

Barn- och utbildningsnämnden fattade 9 december 2019 beslut om nämndens mål och budget år 2020 som baseras på kommunfullmäktiges beslut om ”effektiviserings-uppdrag på motsvarande – 7,0 miljoner kronor för barn- och utbildningsnämndens verksamheter budgetår 2020”:

Nämnden antar fördelningen av minskad budgetram 7,0 miljoner kronor:

  • Förskola 1,0 milj kr.
  • Grundskola 1,4 milj kr.
  • Gymnasieskola 3,0 milj kr.
  • Administration och IT 1,0 milj kr.
  • Elevhälsa 0,3 milj kr.
  • Förvaltning 0,3 milj kr.

Nämnden fattade samtidigt beslut om en rad åtgärder – bland annat en halvering av verksamheten vid kommunens fritidsgårdar. ”Vill någon annan driva fritidsgård i kommunens lokaler är nämnden positivt inställda till det”.

Förvaltningen får i uppdrag att utreda höjda avgifter för kulturskolan efter förslag från Magnus Storm (C).

Barn- och utbildningsförvaltningen har en budget på totalt 615,2 miljoner kronor i år (varav kulturskolan har en budget på 9,1 miljoner kronor). Totalt väntas förvaltningen gå med 13,5 miljoner i underskott i år (varav kulturskolan väntas ge ett överskott på 0,2 miljoner kronor).

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för kommunens förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, särskola, grundskola, gymnasieskola och kulturskola. Barn- och utbildningsnämnden har 11 ledamöter med Linda Svahn (S) som ordförande och Magnus Eriksson (C) som vice ordförande. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om budget för verksamheter inom nämndens område utifrån de budgetramar som kommunfullmäktige har beslutat.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in