Intresset för att avverka näst högsta på över 20 år

Av på 15 februari, 2019
Arkivbild

Det rådde högkonjunktur i skogen förra året. Intresset för att avverka skog i Sverige var under 2018 det näst högsta på över 20 år. Det visar ny års-statistik från Skogsstyrelsen. Den areal skogsmark som anmälts för avverkning ökade med 13 procent och en orsak är sommarens omfattande skogsbränder.

– Den anmälda arealen var hög under fjolåret och till stor del kan den förklaras av den högkonjunktur som varit och de relativt höga virkespriserna. Men vi ser också att sommarens många skogsbränder påverkar statistiken när skogsägarna anmäler att de behöver avverka den skadade skogen, säger Svante Claesson, utredare vid Enheten för policy och analys på Skogsstyrelsen.

Alla skogsägare som vill avverka mer än 0,5 hektar skog ska anmäla det till Skogsstyrelsen senast sex veckor i förväg. Under 2018 kom det in nästan 68 000 sådana avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen, en ökning med sju procent jämfört med 2017 som även det var ett topp-år.

Mätt i antal hektar skog som anmälts för avverkning, visar statistiken på den näst högsta sedan 1995 (bara år 2014 var det högre). Den totala arealen skogsmark som anmälts för så kallad föryngringsavverkning under 2018 uppgick till 290 473 hektar, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med året innan. Arealen har ökat i 18 av 21 län. (Se statistik fördelat på län nedan!)

De största brandområdena under sommaren 2018 berörde cirka 21 000 hektar. Statistiken visar att hälften av den skogen anmälts för avverkning motsvarande lite mer än 11 200 hektar.

Även intresset för att avverka i fjällnära skog ökade under 2018 till drygt 3 400 hektar. En ökning med sju procent jämfört med 2017. När det gäller tillstånd för avverkning i ädellövskog minskade däremot den ansökta arealen med 18 procent och stannade på knappt 1 300 hektar.

En anmälan om att få avverka gäller i fem år och innebär inte med automatik att den anmälda skogen också avverkas.

Alla resultat finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas. I Statistiska meddelanden kan du ta del av resultaten i text, figurer och tabeller. Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.


Antal hektar anmäld skog per län

  2017 2018  Skillnad hektar Skillnad procent  
Stockholms län 2 585 2 835 250 10%
Uppsala län 7 012 8 270 1 258 18%
Södermanlands län 4 978 6 076 1 098 22%
Östergötlands län 8 038 9 694 1 656 21%
Jönköpings län 10 117 11 207 1 090 11%
Kronobergs län 7 791 8 734 943 12%
Kalmar län 12 451 13 646 1 195 10%
Gotlands län 1 010 969 -41 -4%
Blekinge län 3 447 3 975 527 15%
Skåne län 6 815 6 066 -748 -11%
Hallands län 4 242 4 151 -90 -2%
Västra Götalands län 19 322 21 233 1 911 10%
Värmlands län 14 991 17 264 2 273 15%
Örebro län 6 915 7266 351 5%
Västmanlands län 4 126 4640 514 12%
Dalarnas län 18 715 20 498 1 783 10%
Gävleborgs län 18 766 26 098 7 332 39%
Västernorrlands län 22 514 24 762 2 249 10%
Jämtlands län 28 688 30 757 2 069 7%
Västerbottens län 28 395 33 984 5 590 20%
Norrbottens län 25 962 28 349 2 386 9%

Regionalt
Örebronyheter

Anmäld areal större än 0,5 hektar produktiv skogsmark, fördelning på län.
Källa: Skogsstyrelsen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in