Jobb i sikte på Nordiska ministerrådets arbetsmarknadsmöte.

Av på 13 maj, 2013

Projektet Jobb i sikte i Örebro har blivit uttaget av regeringen att som en av fem aktörer representera Sverige vid Nordiska ministerrådets arbetsmarknadsmöte den 16 maj. Jobb i sikte är ett samverkansprojekt där Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar med att ge stöd till gymnasiesärskolans elever att komma i arbete efter skolan.

Jobb i sikte är ett projekt med stöd från Europeiska socialfonden (ESF). Syftet med projektet är att hjälpa gymnasiesärskolans avgångselever i övergången från skola till arbete. Projektet drivs av Örebro kommuns gymnasieförvaltning, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i samverkan.

Statsministrarna på plats
Under Sveriges ordförandeskap I Nordiska rådet anordnas ett nordiskt arbetsmarknadsmöte om unga i Stockholm den 16 maj. Detta sker i samband med att de nordiska statsministrarna möts.

Jobb i sikte blir ett av flera goda nordiska exempel på hur verksamheter, politik och projekt underlättat ungas etablering på arbetsmarknaden som visas upp under dagen. De nordiska statsministrarna, arbetsministrarna och den svenska finansministern kommer att delta i en konferens om ungas svårigheter att få en förankring på arbetsmarknaden.

– Vi kommer att ha en utställningsmonter och berätta om vi om vår alldeles egna arbetsmodell och vikten av ett långsiktigt stöd i olika myndigheters tänkande, säger projektledaren Lennart Asp.

Sextio procent har fått jobb
Målgruppen är alltså de elever som slutar gymnasiesärskolan. Hela sextio procent av ungdomarna som funnits med i projektet har sedan fått jobb på den öppna arbetsmarknaden.

– Det goda resultatet är väl stor en del av förklaringen till att vi fått chansen att presentera oss på det här arrangemanget, säger Lennart Asp.

En annan förklaring är att man fått presentera sig i många sammanhang runtom i landet och haft studiebesök från andra håll.

– Det var Skolverket som informerade Regeringskansliet om vårt projekt, så att vi fick en inbjudan, säger Lennart och berättar att cirka femhundra personer från de nordiska länderna och media kommer till mötet i Stockholm.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in