Kärnhem svarar på uppgifter från konkursdrabbade Byggteknik i Katrineholm

Av på 5 november, 2019
Brf Selmas Park i Örebro

Byggteknik i Katrineholm AB har byggt fyra flerfamiljshus med totalt 106 lägenheter i Örebro på uppdrag av Kärnhem. I förra veckan gick Katrineholmsföretaget i konkurs. 

Kärnhem Bostadsproduktion AB har följande kommentarer till de uppgifter som lämnats av Byggteknik i Katrineholm AB sedan bolaget försatts i konkurs.

Mellan Kärnhem och Byggteknik föreligger ett entreprenadkontrakt med en fast kontraktssumma om 144 miljoner kr. Entreprenadkontraktet innefattar att på totalentreprenad i Örebro uppföra 106 bostäder med tillhörande underjordiskt garage, komplementbyggnader och markarbete.

I maj 2018 godtog Kärnhem tillkommande kostnader på grund av bland annat markförhållandena, vilket innebär att Byggteknik skulle slutföra entreprenaden för 159 miljoner kr.

I slutet av december 2018 kallade Byggteknik till ett krismöte och meddelade att entreprenaden skulle bli ytterligare 30 miljoner kr dyrare och att det förelåg en akut likviditetskris hos Byggteknik. Under september månad 2019 visade det sig att entreprenaden drabbats av ytterligare kostnadsökningar. Den 10 oktober 2019 när entreprenaden hade godkänts lämnade Byggteknik en slutavstämning som indikerade en slutlig kostnad 201 miljoner kr eller 42 miljoner kr dyrare än avtalade 159 miljoner kr.

Kärnhem har betalat Byggteknik 188,7 miljoner kr, vilket ska jämföras avtalade 159 miljoner kr.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Källa Kärnhem

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in