Kartläggning görs av hur idrotter drabbas om coronakrisen fortsätter

Av på 21 maj, 2020

Coronakrisen kommer sannolikt ge fortsatt negativa konsekvenser för idrotten under 2020. RF har i dag bett samtliga 72 medlemsförbund bedöma hur deras verksamhet skulle påverkas om vissa av dagens restriktioner och allmänna råd ligger kvar resten av året.

Det är svårt att veta när några av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer att lättas eller förändras men Riksidrottsförbundet samråder med Folkhälsomyndigheten kontinuerligt. Specialförbunden ombeds nu göra en bedömning för andra halvåret utifrån följande scenario:

Regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter

 • träningsverksamhet för all idrott på lokal nivå
 • tävlingsverksamhet för alla åldrar, såväl lokal som nationell, och resor är tillåtna i hela landet.

Det är dock förbjudet att

 • samla fler än 50 personer på samma plats, yta, hall och anläggning under en kortare tid, (inga motionslopp, ungdomsturneringar; matcher och tävlingar genomförs utan publik)
 • ordna tävlingar med internationell deltagande (personer som reser till Sverige för den tävlingen),
 • delta i tävlingar utanför Norden.

– Vi ser att idrottsrörelsen även under sommar och höst kan komma att behöva anpassa delar av verksamheten. Det kan handla om elitidrott som tvingas spela utan publik och föreningar som arrangerar motionslopp, cuper eller andra evenemang som ställs in. Vi måste ha en tydlig bild av hur hela idrottsrörelsen påverkas av de anpassningar vi kan tvingas göra från juli och framåt, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

RF:s pågående och kommande arbete

Samtidigt som RF samlar in information för att proaktivt arbeta utifrån idrottsrörelsens behov pågår omfattande arbete med nuvarande krissituation.

Här är delar av det som är på gång i arbetet just nu:

 • Handläggning av de drygt 4000 ansökningarna om kompensationsstöd pågår.
 • Samråd med Folkhälsomyndigheten pågår med kontinuerligt inplanerade möten.
 • 19 maj skickas förfrågan till samtliga specialidrottsförbund att göra en bedömning av andra halvåret utifrån ovan fiktiva situation.
 • 27 maj samlar RF specialidrottsförbundens referensgrupp för dialog i digitalt möte om fördelning av stöd och nuvarande krissituation
 • 28 maj samlar RF representanter från samtliga specialidrottsförbund för dialog i digitalt möte om fördelning av stöd och nuvarande krissituation
 • 11 juni förväntas Riksidrottsstyrelsen ta beslut om fördelning av de 500 miljoner kronor som idrottsrörelsen tilldelats som krisstöd (kompensationsstödet)
 • Med högsta sannolikhet begärs ytterligare stöd för juli-september utifrån specialidrottsförbundens uppskattningar av behov.

– Många idrotter och föreningar har det tufft nu och om krisläget varar en längre tid måste vi få en tydlig bild av hur illa det riskerar att bli för idrottsrörelsen. Vi har full förståelse för den oro som finns inom idrottsrörelsen men är också stolta över de förändringar och anpassningar som idrotterna redan gjort. Samhällssituationen är svår och idrottsrörelsen behövs nu och framöver, säger Björn Eriksson.

Sport | Regionalt
Örebronyheter

Källa RF/SISU

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in