Klimatdebatten får svenskarna att handla begagnat

Av på 5 juni, 2020

Svenskarnas konsumtion av begagnade varor väntas öka under 2020 och nära hälften har minskat sin nykonsumtion under det senaste året – på grund av klimatdebatten. Samtidigt köper en fjärdedel av befolkningen något nytt och onödigt på månadsbasis. Det visar en undersökning från Blocket och Kantar Sifo.

Inställningen till att handla begagnat har under de senaste åren blivit alltmer positiv och nya siffror bekräftar att trenden fortsätter peka uppåt. När svenskarna får uppskatta hur stor del av deras inköp 2019 som var begagnat blir snittet 15 procent, och var fjärde (25 %) tror att de kommer handla mer begagnat under 2020. Kvinnor (29 %) och åldersgruppen 18-29 år (35 %) uppger i högre grad än snittet att de troligtvis kommer handla mer begagnat i år.

– Att handla cirkulärt har fantastiska effekter på miljön och bara via Blocket lyckades svenskarna under 2019 spara in cirka 730 000 ton CO2, vilket motsvarar samma utsläpp som Stockholms trafik orsakar under 10 månader. Det ger en fingervisning om hur stor skillnad det faktiskt gör att välja begagnat istället för nytt, säger Eva Okmian Danielsson, hållbarhetsansvarig på Blocket.

Klimatdebatten påverkar konsumtionsvanor
I undersökningen uppger nära hälften (44 %) att de i någon grad har minskat sin konsumtion av kläder, inredning och/eller saker under det senaste året, på grund av klimatdebatten. Kvinnor instämmer i detta i högre utsträckning än män (56 % jämfört med 32 %).

– Det är glädjande att svenskarna ser klimatet som ett argument för att minska sin nykonsumtion. Det kan ta tid att ställa om till ett cirkulärt konsumtionsmönster, men alla små beslut gör skillnad och det kan hjälpa att ställa sig själv frågorna ‘Behöver jag det här?’ eller ‘Kan jag köpa det begagnat istället?’ innan man spontanhandlar något nytt, fortsätter Eva Okmian Danielsson.

Minst en ny, onödig sak i månaden
Var fjärde svensk (25 %) uppger att de köper nya kläder, inredning och/eller saker som de inte inte nödvändigtvis behöver utan snarare köper av intresse, minst en gång i månaden. Andelen är större bland kvinnor, där var tredje (32 %) uppger sig köpa något de inte behöver minst en gång i månaden. Bland män är andelen 17 procent. Snittet är också högre i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö än övriga landet (28 % jämfört med 22 %).

Fakta från undersökningen:

  • Unga kvinnor (18-29 år) uppger i högst utsträckning att de som köpte mest begagnat under 2019, 22 procent av deras inköp var second hand.
  • 63 procent av alla män uppger att de inte alls eller i mycket låg grad har gjort något för att minska sin konsumtion på grund av klimatdebatten. 17 procent svarar även att de aldrig handlar begagnat.
  • Respondenter i åldersgruppen 18-49 år uppskattar att var femte sak de inhandlade under 2019 var begagnad (19%).
  • Fyra av tio kvinnor (42 %) mellan 18-49 år uppger att de köper något som inte huvudsakligen är nödvändig, varje månad.
  • De som i störst utsträckning uppger att de handlade begagnat under 2019 är boende i Uppsala län (20 %) medan de som uppger sig ha handlat minst begagnat under 2019 är Blekinge län (11 %) och Kronobergs län (11 %).

Statistik från Begagnateffekten. Resultatet är framtaget med hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Genom att handla begagnat istället för nytt sparade svenskarna under 2019 in:

  • Samma mängd CO2 som trafiken i Stockholm orsakar under 10 månader
  • Aluminium som motsvarar vikten av 1,7 miljarder ton pantburkar
  • Stål som motsvarar 3 300 km järnväg
  • Plast som motsvarar 5,7 miljarder ton plastpåsar

Blocket är en del av Schibsted och totalt samlade samtliga Schibsted och Adevintas användare av begagnatsajter runtom i Europa in 25 300 000 ton co2e genom att handla begagnat istället för nytt. Det motsvarar utsläppen från Stockholms biltrafik under 29 år. 

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes under tidsperioden 23/3-1/4 2020 i Kantar Sifos riksrepresentativa webbpanel. 2306 intervjuer samlades in. De svarande är i åldersgruppen 18-79 år.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Blocket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in