Kommuninvest planerar sin åttonde gröna obligation

Av på 7 september, 2019

Kommuninvest avser att emittera en ny grön transaktion, den åttonde hittills och den sjätte i svenska kronor. Transaktionen består av en utökning av nuvarande KOMINS 0,625% Juni-2023, som idag har en utestående volym om 3 miljarder. Till ledarbanker för transaktionen har utsetts Danske Bank, SEB och Nordea. Givet marknadsförutsättningar kan en transaktion förväntas i närtid.

Under sitt ramverk för gröna obligationer lånefinansierar Kommuninvest svenska kommunala investeringsprojekt inom åtta områden, bland annat förnybar energi, gröna byggnader, kollektivtrafik och vattenhantering.

Den 30 juni 2019 uppgick Kommuninvests portfölj av Gröna lån till totalt 284 projekt i 124 kommuner och regioner. Totalt hade 52,4 miljarder kronor beviljats, varav 35,5 miljarder kronor hade utbetalts.

För att finansiera de Gröna lånen utfärdar Kommuninvest gröna obligationer. Kommuninvest har totalt cirka 24,4 miljarder kronor utestående i fem obligationer, vilket gör Kommuninvest till Sveriges största emittent av gröna obligationer. Se vidare länk till statistik för gröna obligationer.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in