Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Av på 6 juli, 2019

Kommuninvest, svenska kommuners och regioners egna låneinstitut, har uppdaterat sin prognos för långfristig upplåning (över 1 år). Prognosen höjs med 20 miljarder till ett nytt spann om 120-140 miljarder kronor för 2019 till följd av fortsatt god utlåningstillväxt.

God efterfrågan på Gröna Lån gör att Kommuninvest håller fast vid den förväntade ökningen av antalet emissioner av gröna obligationer, från tidigare en till två gånger per år till upp till en gång per kvartal. Fram till sista juni har Kommuninvest lånat upp motsvarande 75 miljarder kronor i långfristig upplåning.

Den långfristiga upplåningen kommer fortsatt att ha tyngdpunkt på benchmarkupplåning i SEK och USD, inklusive grön finansiering, samt upplåning i s.k. Uridashi-format på den japanska marknaden.

Idag finansieras mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld på cirka 640 miljarder kronor via Kommuninvest. Kommuninvest fortsätter att växa till följd av högre marknadsandel och ökade välfärdsinvesteringar bland svenska kommuner och regioner.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in