Konkurserna för aktiebolag ökade med 3 procent i april

Av på 3 maj, 2019
Arkivbild

Företagskonkurserna under april landade på 517 aktiebolag, en ökning på tre procent. Det är flera stora företag och väletablerade varumärken som gått i graven. Största konkurserna denna månad är modekedjan JC Sverige AB, telefoniföretaget Dialect samt ett av Skånes största taxibolag, Ringduve Taxi. Totalt drabbades 2 283 anställda när deras arbetsgivare försattes i konkurs – en ökning med 64 procent.

Konkurserna fortsätter att öka.
Under april registrerades 517 svenska aktiebolag i konkurs, vilket är ökning med tre procent jämfört med samma period i fjol. På årsbasis har konkurserna ökat med fem procent. Totalt har konkurserna ökat under 11 månader i rad.

Den genomsnittliga omsättningen på de 517 konkursade företagen denna månad är åtta miljoner.
Det är en ökning med 30% jämfört med samma månad förra året, men en fördubbling sett till en vanlig månad.

– Precis som förra månaden utmärker sig april som en månad med stora och väletablerade företag som nu gått i graven. Det är en dyster utveckling att omsättningen på de konkursade bolagen är så pass hög – det betyder att större företag har fått svårare att överleva, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Den största konkursen i april är modekedjan JC Sverige AB.
De hade en samlad omsättning på 660 miljoner och konkursen drabbar över 200 anställda. JC har länge haft ekonomiskt problem och inledde senast i februari en misslyckad företagsrekonstruktion. Konkursen innebär att ett 30-tal butiker stängs.

Ytterligare en stor konkurs denna månad är IT- och telefoniföretaget Dialect.
Totalt är det två bolag i koncernen som försatts i konkurs – Dialect Sverige AB med en omsättning på 312 miljoner kronor och Dialect AB med 56 miljoner i omsättning enligt senaste bokslutet. Dessutom har ett av Skånes största taxibolag, Ringduve Taxi Beställningscentral, försatts i konkurs denna månad. Bolaget hade bland annat avtal med Region Skåne för sjukresor och färdtjänst.

Månadens tre största konkurser var även stora arbetsgivare.
Totalt drabbades 2 283 anställda av konkurser denna månad, en ökning med hela 64 procent.

Geografiskt sett ökar konkurserna i 12 län hittills i år.
Störst procentuell ökning finns på Gotland (50%), i Blekinge (39%) och Södermanland (32%). Stockholm fortsätter att uppvisa kraftiga ökningar, från 599 till 726 konkurser. En ökning med 21 procent på årsbasis. Både i Västra Götaland (-4%) och Skåne (-16%) minskar konkurserna.


Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

  April
2019
April
2018
Årsbasis
2019
Årsbasis
2018
Skillnad
årstakt %
Blekinge 5 4 25 18 39%
Dalarna 10 14 51 50 2%
Gotland 0
0 6 4 50%
Gävleborg 13 8 38 34 12%
Halland 12 9 54 43 26%
Jämtland 4 4 22 17 29%
Jönköping 13 14 55 46 20%
Kalmar 15 6 42 42 0%
Kronoberg 5 3 26 21 24%
Norrbotten 7 10 26 41 -37%
Skåne 64 90  261 314 -16%
Stockholm 200 162 726 599 21%
Södermanland 15 13 54 41 32%
Uppsala 19 24 77 71 8%
Värmland 7 13 32
53 -40%
Västerbotten 8 10 34 35 -3%
Västernorrland 8 11 38 43 -12%
Västmanland 11 7 41 40 3%
Västra Götaland 60 79 257 268 -4%
Örebro 16 9 58 61 -5%
Östergötland 15 13 60 60 0%
Ej definerat 10 1 25 8
Totalt 517 504 2 010 1 909 5%

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in