Kortare föräldraledighet lösning på personalbristen i välfärden

Av på 14 april, 2019
Arkivbild

Sveriges långa föräldraledighet förvärrar personalbristen i välfärden. En halvering av föräldraledigheten skulle exempelvis i ett slag tillgodose det samlade behovet av sjuksköterskor. Det framgår av beräkningar i rapporten “Föräldraledigheten och personalbristen i välfärden” som i dag publiceras på Timbro.

Det råder personalbrist inom välfärden, inte minst i en rad kvinnodominerade välfärdsyrken. Det finns många förklaringar, som dåliga villkor och höga sjukskrivningstal, men i rapporten konstaterar vi att föräldraledighet numera är en stor belastning på verksamheterna. I dag är föräldraledighet en vanligare orsak till frånvaro än sjukskrivning, säger Kajsa Dovstad, rapportförfattare och till vardags verksam som läkare.

I rapporten “Barnledighet – en kvinnofälla för medelklassen” föreslog Timbro en halvering av föräldraledigheten. Kajsa Dovstads beräkningar av nio yrkesgrupper inom välfärden, däribland sjuksköterskor, undersköterskor och barnskötare, visar att det skulle tillgängliggöra 21 000 fler personer till välfärden. Bland annat skulle förändringen innebära 3 000 fler sjuksköterskor i tjänst, vilket motsvarar mer än hela sjuksköterskebristen i Sverige.

En vanlig invändning mot att förkorta föräldraledigheten är att reformen skulle bli dyr. Kostnaderna för barnomsorg skulle visserligen öka om människor gick tillbaka till arbetet tidigare, men sammantaget skulle förändringen innebära lägre offentliga kostnader.

Riksdagens utredningstjänst har kommit fram till att en förkortning av föräldraledighet till 12 månader skulle kunna öka kostnaderna med 4,5 miljarder, men samtidigt skulle staten spara in 11,8 miljarder i lägre utgifter. Som min rapport visar skulle en 12 månader lång föräldraförsäkring också resultera i ett betydande personaltillskott till barnomsorgen, säger Kajsa Dovstad.

Siri Steijer är programansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Timbro och har under en längre tid drivit på för en reformering av den svenska föräldraledigheten som både är lång och dyr. Hon menar att Kajsa Dovstads nya beräkningar innebär ytterligare ett argument till varför ledigheten bör kortas.

– Politik handlar om prioriteringar och uppenbarligen innebär systemet redan i dag en stor belastning på välfärden. Ju mer pengar som läggs på föräldraledigheten desto mindre pengar kan läggas på annat, säger hon.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in