Korttidspermitteringar – ett välkommet första steg

Av på 4 april, 2020

Svensk Kollektivtrafik välkomnar kommande beslut om korttidspermitteringar för regionernas trafikutövare i kollektivtrafiken, det är en av flera åtgärder som Svensk Kollektivtrafik ser som viktiga för att dämpa coronakrisens effekter på kollektivtrafiken i Sverige.

– Det är ett bra första steg för att markera att även kollektivtrafiken behöver få förutsättningar att klara krisen. Det räcker dock inte att stärka stödet för de operatörer som av ekonomiska skäl nu kan tvingas till nedskärningar i vissa delar av landet. Än viktigare är att operatörer och regioner ges förutsättningar att upprätthålla så mycket trafik som möjligt genom, men också efter krisen. Vi har tidigare framfört behovet av att staten här måste ta ett kliv framåt och signalera vilja till ansvar med ett riktat stödpaket för kollektivtrafiken på samma sätt som man snabbt valde att göra för bankerna, flyget och sjöfarten. Här väntar vi fortsatt på handling från regering och riksdag, säger Kristoffer Tamsons, ordförande för Svensk Kollektivtrafik.

– Det är positivt med ett beslut i rätt riktning för att hantera den akuta situationen hos våra mindre operatörer. Våra medlemmar måste kunna fokusera på att prioritera arbetspendling i peak och säkerställa att smittspridning undviks, säger Helena Leufstadius, VD på Svensk Kollektivtrafik.

Fakta:
Förslaget innebär att korttidspermitteringar nu även kan komma att gälla för regionernas privata trafikutövare i kollektivtrafiken. Hit hör flertalet av de bussoperatörer som kör trafik i regionerna och som har upphandlats av regionala kollektivtrafikmyndigheter. Tidigare var dessa operatörer undantagna från de nya tillfälliga permitteringsregler som riksdagen har beslutat om. I korthet innebar det tidigare undantaget att enda sättet för medlemmarnas operatörer att markant sänka sina kostnader är att permittera personal utan lön enligt deras kollektivavtal.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Svensk Kollektivtrafik

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in