Kraftig minskning av nya planerade projekt på byggprojektmarknaden

Av på 25 mars, 2019
Arkivbild

Orosmoln på projektmarknaden
Trots ett minskat byggande av nya bostäder i t ex. Stockholm, Uppsala, Örebro har byggstartsvolymerna sammantaget ändå hållits uppe. Inte minst har det gått bättre i västra Sverige, vilket vi berättat om i tidigare statistik. De senaste 12 månaderna har byggstartsindex för hela projektmarknaden endast minskat med ca 2-3 %. 

Mer oroväckande är då färska siffror som indikerar en minskning av framtida byggstartert ex. att:

  • Tillförseln av nya planerade projekt minskat med 128 miljarder (-24 %) de senaste 12 månaderna, jämfört med perioden mars 2017-februari 2018. Jämfört med mars 2016-februari 2017 är minskningen 197 miljarder, motsvarande -32 procent.
  • Tillförseln av nya planerade projekt minskat med 12,7 miljarder (-17 %) om vi jämför januari-februari 2019 med motsvarande månader 2018. Jämfört med januari-februari 2017 är minskningen 16,6 miljarder, motsvarande -21 procent
  • Den framtida uppskattade byggstartsvolymen från de projekt som projekteringsstartat de senaste 12 månaderna minskat med 25 miljarder (-8 %), jämfört med perioden mars 2017-februari 2018. Jämfört med mars 2016-februari 2017 motsvarar minskningen 53 miljarder och -15 procent.

Påfyllnaden av nya projekt som ska byggstarta i framtiden är alltså betydligt lägre i tidiga och projekteringsstartade skeden nu än tidigare två år. Även om vi ska komma ihåg att vi då jämför med en byggboom för byggföretagen och projekteringsfeber bland konsulterna är det en tydlig indikation på en nedgång framåt.

Observera att ovan orosmoln gäller för projektmarknaden totalt sett, inkluderat även projekt med en uppskattad byggkostnad över 500 Mkr. Det är viktigt att ha i åtanke att det kan vara en större osäkerhet kring större projekts förverkligande. Minskningen blir inte lika dramatisk om vi ”bara” tittar på projekt mellan 1–500 Mkr. Då handlar det om en minskning med 12,8 miljarder (-6 %) i nyregistrerade projekt, 26,8 miljarder (-12 %) i projekteringsstartade projekt och 6,9 miljarder (-3 %) i byggstartade projekt.

Även om det både pågår och planeras byggstarta stora volymer på kort sikt så indikerar ovan statistik att det tillförts allt mindre projektvolym till projektmarknaden som ska byggstarta på lite längre sikt. Oavsett om vi tittar på hela projektmarknaden eller den delen projekt som ligger mellan 1–500 Mkr.

Det finns ljuspunkter, inte minst om vi ser till vad som redan är byggstartat och pågår är det t ex. hett i västra Sverige där Västra Götaland, Halland och Jönköping är exempel på län där man ännu inte märkt av någon nedgång på projektmarknaden.

Byggandet av skolor, sjukhus, hotell, restauranger samt vissa affärslokaler och industrier är också exempel på kategorier av byggande där det på många håll gått och går bra. Byggstartsindex ligger på plus inom många av dessa projektkategorier även om det kan skilja sig geografiskt.

I den färska rapport vi precis tagit fram framgår även att mellanstora kommuner med 25 000-50 000 invånare utvecklats bättre än både större och mindre kommuner. Byggstartsindex för detta segment kommuner (57 st) ligger på +4,1 procent, medan motsvarande index för såväl större som mindre kommuner är negativt.

Det ser inte ljust ut om vi tittar på den del av projektmarknaden som gått in i projekteringsskede, generellt sett ligger Projekteringsindex för allt byggande (projekt mellan 1-500 Mkr) på -11,3 procent. Detta om vi jämför den uppskattade framtida byggkostnaden på projekt som projekteringsstartat perioden mars 2018-februari 2019 jämfört med föregående 12 månaders period.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in