Kraftig ökning i antalet sålda småhus

Av på 15 oktober, 2019

Försäljningen på småhusmarknaden ökade rejält under årets tredje kvartal jämfört med samma period i fjol.

Färska siffror visar att ökningen gäller för samtliga län i landet med ett undantag; Gotland.

Totalt såldes det 18 981 småhus mellan juli och september i år. Det är en ökning med 13 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol då det såldes 16 835 småhus i landet. Siffrorna kommer från Lantmäteriet som ansvarar för det nationella fastighetsregistret.

– Det skärpta amorteringskravet 2018 medförde en tydlig nedgång i omsättningen som nu återhämtat sig starkt. Omsättningen har även påverkats positivt av att prisnivåerna stabiliserats och de mer samstämmiga prisförväntningarna hos köpare och säljare, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Den ökade omsättningen på småhusmarknaden gäller i stort sett för hela landet. Särskilt tydligt är det för storstadslänen och länen i södra delarna av Sverige.

Störst ökning i Kalmar län och Södermanlands län
Störst är ökningen i Kalmar län där antalet sålda småhus under tredje kvartalet ökade med 33 procent jämfört med samma period i fjol. Därefter kommer Södermanlands län där omsättningen ökade med 31 procent.

Undantaget mot den starka utvecklingen finns på Gotland. Där minskade antalet sålda småhus med en procent under tredje kvartalet.

– Det här bekräftar de signaler som vi redan sett under hösten från andra håll om att det skett en omsättningsökning. Lantmäteriets siffror som omfattar samtliga försäljningar av småhus indikerar emellertid en större ökning än vad som tidigare kommit fram, säger Henrik Roos.

ANTAL SÅLDA SMÅHUS

Län 2018 2019 Skillnad
Stockholms 2167 2 524 16%
Uppsala 595 666 12%
Södermanlands 555 726 31%
Östergötlands 710 821 16%
Jönköpings 580 683 18%
Kronobergs 380 450 18%
Kalmar 601 800 33%
Gotlands 160 159 -1%
Blekinge 374 443 18%
Skåne 2322 2 582 11%
Hallands 669 674 1%
Västra Götalands 2535 2 873 13%
Värmlands 665 675 2%
Örebro 583 636 9%
Västmanlands 456 498 9%
Dalarnas 723 810 12%
Gävleborgs 695 732 5%
Västernorrlands 580 629 8%
Jämtlands 298 328 10%
Västerbottens 572 621 9%
Norrbottens 615 651 6%
Totalsumma 16 835 18 981 13%

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in