Länet | Länets framtida utveckling i fokus

Av på 2 september, 2016

Region Örebro län ska stå för en bra livskvalitet och en hållbar samhällsutveckling i vårt län, med det målet för ögonen träffas representanter för länets aktörer under delar av torsdagen och fredagen för att ta ut en gemensam riktning för regionens fortsatta utveckling till år 2030.

Region Örebro län har det regionala utvecklingsansvaret i länet vilket omfattar bland annat näringslivsutveckling, kommunikationer, forskning, hälso- och sjukvård, kultur och kompetensförsörjning. Ett verktyg i det arbetet är den regionala utvecklingsstrategin, den så kallade RUSen, som nu håller på att uppdateras.

Gemensamma diskussioner
Ett led i revideringsarbetet är ett diskussionsforum på Loka Brunn där representanter för Region Örebro län, länets kommuner och andra nyckelaktörer träffas för att säkerställa en fortsatt bred samsyn kring länets utveckling. De diskussioner som kommer att föras syftar bland annat till att hitta bra former för samverkan, staka ut en gemensam riktning i utvecklingsarbetet samt ta fram en lista med prioriterade åtgärder.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in