Länet | Region Örebro län är föregångare med glasögonbidrag till barn och unga

Av på 4 september, 2016

Region Örebro län har länge varit föregångare när det gäller villkoren för glasögonbidrag till barn och unga. Efter en lagändring tidigare i år har nu övriga regioner och landsting tagit efter Region Örebro läns modell.

Vi i majoriteten är stolta över att ha gått i täten, och att vi har inspirerat till ett förhållningssätt som nu fått nationellt genomslag, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

”Alla ska ha samma rätt att se”
År 2013 fattade Region Örebro läns politiska ledning beslut om att göra regelverket för glasögonbidrag generösare för länets invånare. Åldersgränsen för glasögonbidrag höjdes från 8 år till 16 år. 2014 kom ännu en justering, denna gång sattes åldergränsen vid 20 år.

Vi tycker att alla barn ska ha samma rätt att kunna se. Det ska inte vara så att en familjs ekonomi sätter gränsen för om ett barn kan få glasögon eller inte. Därför har vi valt att erbjuda glasögonbidrag för alla barn och unga upp till 20 år, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Familjer behöver inte göra utlägg
I mars 2016 genomfördes en lagändring som innebär att alla regioner och landsting är skyldiga att erbjuda minst 800 kronor i glasögonbidrag för alla barn och unga upp till 20 år. I Region Örebro län behöll man den tidigare gränsen för lägsta belopp på 1 000 kronor, vilket räcker till glas och bågar av standardmodell. Den som har ett synfel som kräver glas med högre styrka och flerstyrkeglas har rätt till ett årligt bidrag på 1 300 kronor.

Vi har slutit en överenskommelse med ett 30-tal optiker i länet. Den innebär bland annat att optikerna skickar fakturan direkt till oss, och så betalar vi därefter ut pengarna. Det gör att familjerna aldrig behöver ligga ute med några pengar, vilket vi ser som en stor fördel, säger Mats Eriksson, områdeschef för Habilitering och hjälpmedel.

Fler har rätt till bidrag
Varje år får ungefär 4 000 barn och unga bidrag till glasögon i Örebro län. I år kommer det att bli lite fler eftersom även asylsökande är berättigade till bidrag.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in