Länet | Strukturerat arbete ger färre vårdrelaterade infektioner

Av på 26 maj, 2015

Ett långsiktigt och strukturerat arbete har minskat andelen vårdrelaterade infektioner inom Region Örebro län. Det senaste året har andelen patienter som drabbas av en infektion under den tid de vårdas på sjukhus sjunkit från 8,1 procent till 5,8.

Det visar den mätning av vårdrelaterade infektioner som gjordes i våras, och som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, redovisar i dag.

De senaste åren har andelen vårdrelaterade infektioner hos patienter som vårdas på sjukhus inom Region Örebro län stadigt sjunkit. Från att våren 2013 ha varit 11,1 procent är motsvarande siffra nu 5,8.

Vårdrelaterade infektioner är ett av de största hoten mot patientsäkerheten, och vår målsättning är att inte någon patient ska drabbas av en infektion som kan undvikas. Därför känns det bra att vi nu tillhör de bästa i landet när det gäller att förebygga infektioner i samband med sjukhusvård, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, S, regionstyrelsens ordförande.

I Region Örebro län pågår bland annat ett strukturerat arbete med att förebygga urinvägsinfektion genom utbildning och kompetenshöjning, restriktivt förhållningssätt samt metodförändringar från ren till steril. Det är där den största minskningen av vårdrelaterade infektioner återfinns.

Ökad aktivitet från klinikernas sida inom regionen har till slut börjat ge resultat på många håll, och detta är glädjande, säger Torbjörn Norén, hygienläkare på Universitetssjukhuset Örebro.

Region Örebro läns resultat vid vårens mätning, 5,8 procent vårdrelaterade infektioner, är näst bäst i landet, endast Region Gotland når ett bättre resultat. Riksgenomsnittet är 9,6 procent.

Universitetssjukhuset Örebro är det regionsjukhus som har lägst andel vårdrelaterade infektioner. Vårens siffra, 6,7 procent, är en minskning med 2,5 procentenheter i jämförelse med mätningen för ett år sedan.

Inom den psykiatriska slutenvården var andelen vårdrelaterade infektioner vid mättillfället 1,1 procent.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in