Lärarbristen fortsatt allvarlig i Örebro län

Av på 11 december, 2019
Arkivbild

Enligt Skolverket kommer det saknas 45 000 behöriga lärare och förskollärare om 15 år, bara i Örebro län kommer det behöva rekryteras 5100 lärare.

– Lärarbristen kommer inte att bli fullt lika omfattande som tidigare befarats även om prognosen visar på ett fortsatt allvarligt läge och stora rekryteringsutmaningar. Det behövs åtgärder för att öka yrkets attraktivitet liksom att skapa likvärdiga förutsättningar för lärare i hela landet. Likvärdigheten, precis som den senaste PISA-studien visar, är den svenska skolans allra största utmaning. Detta illustreras inte minst av att bristen på legitimerade lärare är störst där de behövs som mest. Det vill säga i skolor med elever med socioekonomiskt svag bakgrund och elever i små glesbygdskommuner, säger Åsa Fahlén ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Statligt ansvar behövs
– Staten är den enda aktör som kan lösa den bristande likvärdigheten. När kommunerna nu genomför nedskärningar på skolans område framstår det som ännu mer angeläget. Ett statligt ansvar måste kombineras med kraftfulla insatser för att minska lärarnas arbetsbelastning och fortsätta uppvärderingen av lärarnas löner. Rätt utformat kan det nationella professionsprogrammet tillvarata lärares erfarenheter och kompetenser, ge möjligheter till kvalitativ fortbildning samt staga upp lönestrukturen, avslutar Åsa Fahlén.

Lokalt – Länet
Örebronyheter

Källa Lärarnas Riksförbund

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in