Lekebergs kommun en raket när antalet hushåll med snabbt bredband ökar i Örebro län

Av på 27 mars, 2020

I oktober 2019 hade 82,66 procent av hushållen i Örebro län tillgång till så kallat snabbt bredband vilket innebär 100 Mbit i sekunden. Det är en ökning med 2,93 procent på ett år. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019.

Men trots ökningen är det fortfarande en bit kvar till det av staten uppsatta målet om att 95 procent i länet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

– Snabbt och säkert internet är otroligt viktigt, det har ju blivit särskilt tydligt nu i dessa tider. Det är glädjande att utbygganden går framåt men hastigheten är låg i förhållande till de uppsatta målen. Därför är det viktigt att vi fortsätter verka tillsammans med länets olika aktörer, privata som offentliga, för att motverka det digitala utanförskapet, säger Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd.

I kartläggningen framgår det också att det skiljer ganska mycket mellan de som är faktiskt anslutna och de med fiber i sin absoluta närhet.

– Det indikerar att det fortfarande finns många som inte väljer att ansluta sig trots att möjligheten finns. Det kan komma att bli en tuff utmaning om det fortsätter, samtidigt som närheten skapar möjlighet att kunna ansluta i efterhand till rimlig kostnad, säger Linus Grabö, regional bredbandskoordinator på Region Örebro län.

OM PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2019.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.
  2018 2019
Örebro län 79,73% 82,66% 2,93%
Askersund 63,24% 67,79% 4,55%
Degerfors 75,84% 77,90% 2,06%
Hallsberg 77,56% 77,96% 0,40%
Hällefors 84,48% 86,11% 1,63%
Karlskoga 79,98% 81,38% 1,40%
Kumla 72,3% 74,50% 2,17%
Laxå 71,31% 72,66% 1,36%
Lekeberg 57,13% 73,05% 15,92%
Lindesberg 51,58% 60,11% 8,54%
Ljusnarsberg 69,78% 70,22% 0,44%
Nora 77,58% 80,70% 3,12%
Örebro 88,47% 90,61% 2,14%

Länet
Örebronyheter

Källa Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in