Lokalt | Nationell funktion för vårddata till Örebro

Av på 29 maj, 2015

En nationell funktion för att uppnå bättre kvalitet och samordning av olika vårddata har lokaliserats till Region Örebro län. Resursfunktionen informatik och kvalitetsregister invigdes i dag den 29 maj. Funktionen drivs i samarbete med Nationella Kvalitetsregister som är en del av Sveriges Kommuner och Landsting.

Det är glädjande att den här funktionen som är viktig för hela landets hälso- och sjukvårdshuvudmän har lokaliserats till Örebro, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, regionstyrelsens ordförande. Det visar att vi är duktiga inom det här området.

Kvalitativa vårddata är viktiga för att patienterna ska få bästa möjliga vård. Korrekta och jämförbara vårddata i olika kvalitetsregister, samt frågor kring gemensam informationsstruktur är nödvändiga för att man på rätt sätt ska kunna mäta, jämföra och utveckla vården.

Det här är en viktig del i det nationella programmet för datainsamling till kvalitetsregister, säger Ulrika Landström, e-hälsostrateg, Region Örebro län. Funktionen är en spetskompetens som kommer att vara till nytta för alla vårdverksamheter. Funktionen ska också bland annat fungera som nationell expertgrupp och bevaka och delta i nationellt informatikarbete.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in