Med småkommunstillägg kan hela landet leva

Av på 1 juni, 2020

Kommuninvest publicerar idag en ny rapport, ”Utjämning av kommunalskatterna”, inom ramen för den rapportserie som behandlar frågor om hur man säkrar en bärkraftig kommunstruktur.

För rapporten svarar Sören Häggroth och Dan Ericsson, båda tidigare statssekreterare med ansvar för bl a kommunala frågor, samt Emelie Värja, forsknings- och utbildningsansvarig på Kommuninvest.

De tre rapportförfattarna har i en grundlig analys tittat närmare på vad som kan och bör göras för att minska skillnaderna i kommunalskatt. Idag är gapet hela 5.97 kr mellan de kommuner som har högst och lägst kommunalskatt. Det motsvarar ca 30 000 kr om året för ett typiskt hushåll.

Analysen visar att skillnaderna bara delvis kan förklaras av variationer i lokala prioriteringar eller effektivitet i kommunal verksamhet. Samtidigt finns det smådrifts- och glesbygdsnackdelar som i dagsläget inte tas om hand. Många små och glesbefolkade kommuner fastnar, trots normala ambitioner och god verksamhet, i en ”högskattefälla” bara för att samhällsstrukturerna är ogynnsamma.

Rapportförfattarna föreslår därför ett småkommunstillägg på 12 miljoner kr till varje kommun som har en befolkning på mindre än 10 000 invånare. På så vis skulle de allra minsta kommunernas skattesatser, om tillägget endast användes till skattesänkningar, kunna tas ner strax under den genomsnittliga skattenivån i de kommuner som inte får tillägget. Det skulle skapas jämvikt. Tillägget skulle omfatta 72 kommuner, spridda över hela landet, och ge en årlig totalkostnad på 864 miljoner kr.

– Den nya ekonomiska normalitet som kommunerna ställs inför efter krisen kommer att bli tuffare än tidigare. Då blir det ännu viktigare att börja åtgärda strukturella brister såsom de stora skillnaderna i kommunalskatt och mindre kommuners ofördelaktiga situation, säger Sören Häggroth.

– Rapporten visar att det finns omfattande kommunala skatteskillnader runt om i hela Sverige. Det är inte enbart en Norrlandsproblematik. Många tycker att ett skattegap på nära 6 kronor är helt orimligt om man ska tala om att medborgarna ska ha någorlunda lika villkor och förutsättningar. Om vårt förslag om småkommunstillägg skulle genomföras skulle detta lätta trycket för landets många mindre kommuner, säger Dan Ericsson.

– De skatteskillnader som finns i Sverige är svåra att identifiera orsaken till. Flera olika faktorer spelar in. Rapporten är en bra start i att utreda vad skillnaderna beror på. Resultaten tyder på att likvärdiga förutsättningar inte uppnås idag, men att småkommunstillägget skulle vara ett steg i den riktningen, säger Emelie Värja.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Kommuninvest
Rapporten diskuteras i morgon av bl a civilminister Lena Micko på ett webbinarium i Kommuninvests regi https://kommuninvest.se/2020/05/webbinarium-6-kronors-gap-mellan-hogsta-och-lagsta-kommunalskatt-kan-hela-landet-leva-med-sadana-skillnader/.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in