Medborgare i Örebro ska få kommunal och statlig service på en plats

Av på 24 januari, 2020

Örebro kommun och Statens servicecenter inleder ett samarbete med målet att medborgarna ska få en samlad service från stat och kommun. Det beslutades genom en avsiktsförklaring vid Örebro slott den 24 januari.

Avsikten är att medborgarna i Örebroregionen ska ges en samlad personlig och digital service från stat och kommun i en gemensam lokal, sessutom kommer samverkan att stärkas och utvecklas.

– Kommunledningen har under en längre tid arbetat utifrån idén om att skapa en samlad ingång till samhällsservice här i Örebro. Det är människor i behov av stöd och service som vi ska göra tillvaron enklare för och det behovet är reellt. Därför är det här ett välkommet steg. Jag har förväntningar på att vi kommer skapa något riktigt bra tillsammans med Statens servicecenter och de berörda statliga myndigheterna, säger Kenneth Handberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Samhällsnyttan är stor när medborgarna får vägledning, råd och hjälp på ett enda ställe från stat och kommun. Det blir enklare för medborgare att gå till en plats för att få hjälp med flera frågor samtidigt, säger Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson.

Örebro kommun har erbjudit kommunal service till medborgare och företagare via ett gemensamt servicecenter sedan 2014.

Sedan 1 juni 2019 är Statens servicecenter ansvarig för att erbjuda statlig lokal service. På servicekontoren kan medborgare och företagare få vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Även arbetssökande kan få stöd då Statens servicecenter under 2020 tar över Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet.

Vid avsiktsförklaringen närvarade landshövdingen i Örebro län, Maria Larsson, Kenneth Handberg, kommunstyrelsens ordförande i Örebro, Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson och Paul Larsson, divisionschef medborgarservice på Statens servicecenter.

Lokalt
Örebronyheter

Källa Örebro Kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in