MHRF välkomnar beskedet om besiktningsfrihet för historiska fordon

Av på 25 maj, 2017

Transportstyrelsens gav i dagarna bland annat besked att bilar som är minst 50 år och motorcyklar som fyllt 40 ska befrias från kontrollbesiktning. Ett mycket välkommet och efterlängtat besked efter många års arbete av bland andra Motorhistoriska Riksförbundet som företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige.

– Besiktningsfriheten är ett välkommet och efterlängtat besked efter många års arbete av MHRF, FIVA, den fordonshistoriska världsorganisationen som MHRF är en del av, och våra systerorganisationer inom EU för att säkerställa rimliga villkor på de historiska fordonen, säger MHRFs generalsekreterare Jan Tägt.

Arbetet med EUs nya besiktningsdirektiv påbörjades 2012. Det krävdes enligt MHRFs generalsekreterare mängder av myndighets- och politikerkontakter i Sverige och Bryssel liksom framställningar och remissvar. Arbetet resulterade i att de ursprungliga orimliga kraven på originallacker och typgodkända delar på historiska fordon, för att de överhuvudtaget skulle anses vara historiska vid bedömningen om undantag från periodisk kontrollbesiktning, avvärjdes.

En bidragande orsak har varit riksdagens, regeringskansliets och Transportstyrelsens inställning till, och inte minst förtroende för, den svenska fordonshistoriska rörelsen menar Jan Tägt.
– Utan dem och remissinstansernas arbete hade detta inte hänt. Sverige har nu fortsatt möjlighet att fastställa särskilda villkor för historiska fordon i nationell lagstiftning. Bland remissinstanserna återfinns utöver MHRF SMC, SFRO med flera.

Den 20 maj 2017 publicerades Transportstyrelsens information om de nya reglerna för kontrollbesiktning. Reglerna träder i kraft den 20 maj 2018. Fram till dess gäller dagens besiktningsregler.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in