Miljonsatsning sätter Örebroregionen på den internationella turistkartan

Av på 23 december, 2014

Regionförbundets styrelse har beslutat att satsa över 6 miljoner kronor på att utveckla turismen och besöksnäringen i Örebroregionen. Man ska också stärka och stimulera regionens turistdestinationer att utvecklas till konkurrensstarka och attraktiva resmål och medverka till att regionens besöksnäring stärks ytterligare och stimulera till exportmognad bland företagen. För att stärka marknadsföringen för att locka utländska turister ska partnerskap med viktiga aktörer utvecklas.

De senaste åren har Örebroregionen satsat på naturturistiska teman och produkter, där framförallt cykling och vandring varit tongivande. Nu ska andra tematiska områden inom naturturismen som har potential att bli nya reseanledningar och besöksmål i regionen utvecklas.

– I de områden där vi kommit långt i utvecklingen – så som cykel, vandring och måltidsturism – ska vi tillsammans med entreprenörerna i regionen jobba för att ta fram paket och lösningar som gör oss mer exportmogna, säger regionrådet Irén Lejegren (S).

Turismprojektet har därför formulerats kring fyra fokusområden och två delprojekt inom Temadestination Cykel och Måltid:

  • Hållbar destinationsutveckling
  • Affärsutveckling/innovationer
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Samordning

– Det här är en viktig del i våra strategiska satsningar att utveckla turismen och besöksnäringen i regionen. I somras antog vi ett handlingsprogram för turism. Och det här är en handling, säger regionrådet Irén Lejegren (S).

Irén Lejegren (S) fortsätter:

– Vi har starka tematiska turismområden som vi har all potential att bygga vidare på. Här gäller det att bygga på det goda vi har och stärka oss som resemål hos de internationella turisterna. Men samtidigt måste vi stå på tå och utvecklas för att våra besökare ska hitta nya anledningar att komma hit.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in