Näringslivet sämst i Örebro enligt ny undersökning

Av på 17 december, 2019

Svenskarna blir allt mer medvetna om miljö- och hållbarhetsfrågor och kraven på att företag ska ta större ansvar blir allt högre. I en undersökning från teknik- och arkitektföretaget PE, där över 3 000 svenskar tillfrågats, visar det sig att endast var femte svensk tycker att företagen tar ansvar när det kommer till miljö och hållbarhet.

Enligt undersökningen är näringslivet bäst i Helsingborg, Borås och Linköping och sämst i Stockholm, Gävle och Örebro.

Topplista: Här tar företagen ansvar för miljö och hållbarhet

Bäst

  1. Helsingborg
  2. Borås
  3. Linköping
  4. Växjö
  5. Eskilstuna

Sämst

  1. Stockholm
  2. Gävle
  3. Örebro
  4. Uppsala
  5. Göteborg


Svenskarna blir allt mer medvetna om miljö- och hållbarhetsfrågor och kraven på att företag ska ta större ansvar blir allt högre. I en undersökning från teknik- och arkitektföretaget PE, där över 3 000 svenskar tillfrågats, visar det sig att endast var femte svensk tycker att företagen tar ansvar när det kommer till miljö och hållbarhet. Enligt undersökningen är näringslivet bäst i Helsingborg och Borås och sämst i Stockholm och Gävle.

I rapporten Samhällsbarometern 2019 har teknik- och arkitektföretaget PE undersökt hur invånarna i Sveriges 20 största städer ser på sin stad utifrån faktorer som boendemiljö, infrastruktur och näringsliv. Av den framgår att varannan svensk tycker att det är viktigt att stadens företag tar ansvar när det kommer till hållbarhet. Dock svarar 28 procent av svenskarna att de inte vet om näringslivet tar ansvar för miljön och hållbarhet i den egna staden.

Endast var femte svensk håller med om att näringslivet i staden tar ansvar för miljö och hållbarhet. Allra bäst är företagen i Helsingborg och Borås. Där svarar 31 procent av invånarna att näringslivet är ansvarsfulla. Därefter kommer Linköping. Sämst betyg får näringslivet i Stockholm och Gävle, där knappt 14 procent tycker att företagen tar ansvar i miljö- och hållbarhetsfrågor.

– Jag ser en tydlig omställning från att företag nästan enbart pratar om hållbarhet till att nu ta fram strategier och konkreta aktiviteter för hur hållbarhet kan tillämpas. Samtidigt ger svenskarna företagen underkänt vilket tyder på att arbetet går för långsamt. Företagen behöver snabba på sitt arbete och stärka sin samverkan med samhället och sin kommunikation kring hållbarhet för att vara attraktiva på arbetsmarknaden, som leverantörer och som samhällsaktörer, säger Peter Stigson, Hållbarhetsstrateg på PE.

Bilaga

De flesta företag tar ansvar när det kommer till miljö och hållbarhet Instämmer

Varken eller

Instämmer inte

Vet ej

Riket

22 %

32 %

19 %

27 %

Helsingborg

31 %

31 %

16 %

22 %

Borås

31 %

24 %

20 %

25 %

Linköping

30 %

29 %

7 %

34 %

Växjö

30 %

31 %

9 %

30 %

Eskilstuna

29 %

31 %

9 %

31 %

Lund

29 %

21 %

12 %

38 %

Västerås

28 %

29 %

19 %

24 %

Norrköping

25 %

33 %

11 %

31 %

Halmstad

25 %

26 %

14 %

35 %

Karlstad

25 %

36 %

17 %

22 %

Jönköping

25 %

35 %

24 %

16 %

Malmö

24 %

26 %

21 %

29 %

Södertälje

22 %

34 %

26 %

18 %

Umeå

20 %

35 %

16 %

29 %

Sundsvall

20 %

29 %

23 %

28 %

Göteborg

19 %

30 %

34 %

17 %

Uppsala

18 %

33 %

16 %

33 %

Örebro

18 %

31 %

21 %

30 %

Gävle

14 %

36 %

19 %

31 %

Stockholm

14 %

29 %

33 %

24 %

Lokalt
Örebronyheter

Källa Agency

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in