Nästan 600 miljoner barn utan ekonomiskt stöd under pandemin

Av på 16 oktober, 2020

Nästan 600 miljoner barn i låg- och medelinkomstländer har inte fått ekonomiskt stöd under pandemin, trots att föräldrar mist sina jobb och barnfattigdomen ökar. I en ny rapport visar Rädda Barnen att införandet av barnbidrag är ett effektivt sätt för stater att bekämpa barnfattigdomen.

Nu släpper Rädda Barnen rapporten ”A foundation to end child poverty” som visar hur barnfamiljer drabbats ekonomiskt av pandemin. 2019 levde en halv miljard barn under den nationella fattigdomsgränsen i sitt land. Om inte åtgärder tas inom kort kommer ytterligare 100 miljoner barn leva i fattigdom under 2020.

– Vi riskerar att vrida tillbaka klockan ett decennium i fattigdomsbekämpning till följd av pandemin. Rädda Barnen ser ett stort behov av ekonomiskt stöd till barnfamiljer i låg- och medelinkomstländer för att snabbt kunna stävja barnfattigdomen. Barn är en av de grupper som drabbats hårdast av pandemin, där barnfattigdom ökar risken för bland annat barnäktenskap, barnarbete, hemlöshet och avhopp från skolan, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

För ett barn som föds i en fattig familj kommer det ta 4-5 generationer innan familjen når genomsnittslönen i sitt land (OECD). Redan innan pandemin levde 1 av 3 hushåll i låg- och medelinkomstländer i monetär barnfattigdom. Trots detta har minst 594 miljoner barn i dessa länder inte fått någon ekonomisk hjälp.

Barnfattigdom hotar barns uppväxt på flera olika sätt. Vi ser redan nu hur barnäktenskap och barnarbete ökar. Familjer förlorar sina hem och barn tvingas hoppa av skolan, gå hungriga och gå miste om sjukvård. Pandemin har så pass stora konsekvenser för barn att vi riskerar att tappa över ett decennium av fattigdomsbekämpning för barn.

– Jag och min familj bor på gatan för att vi inte har pengar till hyra. Mina föräldrar har inte råd med mat till mig och mina syskon, speciellt min 3-åriga bror som fortfarande är liten och behöver äta, säger en 12-årig flicka i Colombia.

Rapporten visar hur barnbidrag, offentligt finansierade system för regelbundna överföringar av pengar till alla barnfamiljer med barn från 0 till 18 år, är ett effektivt sätt att drastiskt minska barnfattigdomen, lindra pandemins negativa konsekvenser för barn, bygga motståndskraft och öka staters förmåga att möta kommande kriser. Alla stater, även de som är fattiga, kan bygga sådana system och har mycket att vinna på att göra det, både socialt och ekonomiskt.

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in