Naturvårdsverket hotar ​kulturmiljön vid Järle kvarn

Av på 4 maj, 2020
Järle kvarn - ett kulturminne som nu hotas.

”Nu drar det ihop sig! Naturvårdsverket vill riva ut dammen vid Järle kvarn”, skriver Moa Rudebert på Facebook: ”Kulturmiljön kommer att drabbas hårt. Dammen ovanför bron förvandlas till ett vattenfyllt dike. Kvarnen förlorar sin funktion”.

”Syftet? Att underlätta ”fiskvandringen” – men det finns fler hinder utmed ån och en laxtrappa har fungerat i många många år tidigare. Är det för att slippa underhållet av dammluckorna? Så förtvivlat sorgligt att denna vackra plats ska förstöras och att vårt kulturhistoriska arv ska suddas ut. Hur kan vi protestera?”, undrar Moa Rudebert.

…..

Oktober 2018: Örebro läns museum vill göra Järle kvarn till statligt byggnadsminne

Kan Järle kvarn bli ett statligt byggnadsminne? Noraskogs hembygdsförening har ställt frågan till Riksantikvarieämbetet, som visserligen tycker att området är kulturhistoriskt viktigt, men det speglar enligt dem inte statens historia. Ämbetets svar blir därför nej, Järle kan inte bli ett statligt byggnadsminne. Örebro läns museum är dock av en annan åsikt.

Platsen ägs idag av Naturvårdsverket. Den skyddas som naturreservat sedan 1976, men grundades för att även tillvarata skyddet av kulturmiljön. Hembygdsföreningen skötte området före Naturvårdsverket. Nu vill denna statliga myndighet riva ut dammen för att underlätta för flodpärlmusslan, vars fortplantning är komplex. Kanske spelar det också in att en utriven damm är en utsuddad kostnadspost?

Länsmuseet har dock en annan syn på Järles roll för den svenska statens historia än Riksantikvarieämbetet: ”Vi anser att just Järle kvarn faktiskt kan och bör ses som en del av statens historia. Ja, Järle kan t.o.m. vara en plats med unika förutsättningar att berätta om relationen mellan den svenska staten och järnet. Järnet var länge Sveriges viktigaste exportvara, men det finns idag egentligen inte något statligt byggnadsminne som kan berätta om järnets betydelse för den svenska staten. En förklaring är att själva produktionen vanligen inte bedrevs i statlig regi. Staten var däremot engagerad i att reglera, beskatta och i viss utsträckning underlätta transporterna av järnet. Vi menar att även historien om detta kan och behöver berättas”, skriver Örebro läns museum i sitt yttrande.

…..

December 2018; Nej, Järle kvarn blir inget statligt byggnadsminne

Solveig McKenzie (Riksantikvarieämbetet) skriver i en debattartikel på NA: ”Riksantikvarieämbetet har gjort bedömningen att frågan om en byggnadsminnesförklaring inte stämmer överens med bestämmelserna om statliga byggnadsminnen. Statliga byggnadsminnen ska spegla statens egen historia och vid Järle kvarn finns en bristande anknytning till hur staten organiserat och manifesterat sig genom historien. När det gäller hotet mot kulturmiljöer vid vatten för Riksantikvarieämbetet en dialog med andra berörda myndigheter för att finna lösningar som tar hänsyn till både natur- och kulturvärden”

…..

Januari 2019: Historiska spår riskerar att utplånas

Riksantikvarieämbetet har beslutat att inte föreslå att Järle kvarn förklaras som ett statligt byggnadsminne. Länsmuseets chef Birgitta Johansen menar i ett svar att detta leder till att de historiska spåren i Järle riskerar att utplånas:

”Järnets historia är Sveriges och den svenska statens historia. För att citera Jean Baptiste Bernadottes första tal som kronprins år 1810 som avslutades med att, Sverige hade ”järn nog att försvara sig”. Och inte nog med det – järnet har varit den exportvara som byggt vårt välstånd.

Nu verkar sakargument inte bita och att samsas i den statliga familjen viktigare än att få Naturvårdsverket att ta ansvar. Tänk om Nora kommun skulle ta initiativet och pröva ett kommunalt kulturreservat? Att inrätta det på statens mark vore att lägga till ett lager till berättelsen om folkvilja och statlig maktutövning vilken kan utvecklas på just denna plats. 1643 grundades städerna Nora och Lindesberg efter att invånarna här vägrat flytta hus och hemman till Järle. Tala om historiens ironi!

Besvärjelser duger inte. Nu handlar det om att agera för att bevara och berätta denna historia, också när det bränner till och blir obekvämt. Välvilliga ord om dialog med andra myndigheter, som hotar kulturmiljöer, väger lätt i ett läge när historiska spår utplånas.

…..

Senast 28 maj 2020 vill mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ha in synpunkter…

 

…..

Järle – en kulturmiljö värd att vårda och bevara.

Länet | Järle
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in