Nio av tio svenskar ser digitaliseringen som en utmaning för äldre

Av på 3 november, 2017

Sex av tio svenskar tycker att det är viktigt att hänga med i digitaliseringen, samtidigt anser 88 procent av medborgarna att den digitala utvecklingen innebär utmaningar för äldre personer. Det visar Vismas nya rapport Det digitala samhället.

Digitaliseringen ska vara till nytta för hela befolkningen, oavsett ålder och kunskapsnivå. Det ställer höga krav på oss och alla andra som tar fram nya digitala lösningar vad gäller användarvänlighet och enkelhet, säger Pär Johansson, digitaliseringsexpert på Visma.

Vismas rapport Det digitala samhället kartlägger och tar tempen på attityder kopplade till digitaliseringen hos befolkning, företag och myndigheter. Rapporten visar bland annat att 61 procent av svenskarna anser det viktigt att hänga med i den digitala utvecklingen. Anledningarna skiljer sig åt, men främst tycker många att den bidrar till att de kan bli mer kompetenskraftiga i arbetslivet och att den egna effektiviteten ökar.

Men samtidigt som närmare nio av tio svenskar är positivt eller neutralt inställda till den digitala utvecklingen ser hela 98 procent hinder för vissa samhällsgrupper att hänga med. Framförallt anses den vara mest utmanande för äldre personer. Det tycker 88 procent.

Den digitala mognaden är relativt hög bland landets invånare. Ungefär åtta av tio svenskar anser sig vara lika eller mer digitala än genomsnittet. I den yngre åldersgruppen (18-29 år) är självförtroendet högst. Där tycker hela 38 procent att de är mer digitala än snittet. Detta kan jämföras med personer i åldrarna 60-74 år där endast 13 procent svarar detsamma.

I takt med att fler och fler processer och verktyg digitaliseras blir den digitala kompetensen allt viktigare inom många branscher. Det är positivt att så många vill hänga med i den digitala utvecklingen. Samtidigt är det viktigare än någonsin att redan i tidig skolålder uppmuntra ungas tekniska nyfikenhet och digitala förståelse. Kunskaper inom exempelvis programmering kommer hela tiden att stiga i värde, säger Pär Johansson.

Regionalt
Örebronyheter

Om rapporten – Det digitala samhället
Vismas rapport Det digitala samhället analyserar digitaliseringen utifrån tre teman: digitalisering och individen, dagens och framtidens digitala organisationer samt det uppkopplade samhället. Med digitaliseringen menas här övergången till allt fler digitala verktyg, som automatiserar och effektiviserar, samt hur individer, organisationer och samhället påverkas av skiftet. Rapporten bygger på en statistiskt säkerställd Sifo-undersökning som är genomförd bland 1 008 svenskar samt en undersökning som besvarats av 1 402 organisationer. Båda undersökningarna är genomförda i juni 2017. I rapporten bidrar också Vismas digitaliseringsexpert Pär Johansson med analyser och reflektioner kring digitaliseringen av organisationer och samhället.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in